Radviliškio rajono Šeduvos, Baisogalos ir Pakiršinio (Vainiūnų) nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant nuotekų išvalymo efektyvumą

  • Titulinis
  • Projektai
  • Radviliškio rajono Šeduvos, Baisogalos ir Pakiršinio (Vainiūnų) nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant nuotekų išvalymo efektyvumą

Pasirašyta projekto „Radviliškio rajono Šeduvos, Baisogalos ir Pakiršinio (Vainiūnų) nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant nuotekų išvalymo efektyvumą“ rangos darbų sutartis.

UAB „Radviliškio vanduo“ įgyvendina projektą Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0002 „Radviliškio rajono Šeduvos, Baisogalos ir Pakiršinio (Vainiūnų) nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant nuotekų išvalymo efektyvumą“. Juo siekiama padidinti nuotekų tvarkymo prieinamumą ir efektyvumą Baisogaloje ir Vainiūnuose.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemone „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“.

Įgyvendinus projektą, Baisogaloje yra pastatyta nauja nuotekų valykla, kurios našumas – 510 kub. m per parą, o Pakiršinio (Vainiūnų) gyvenvietėje pastatyta nuotekų perpumpavimo siurblinė, kuri nuotekas perpumpuoja į Baisogalos nuotekų valyklą. Paklota apie 4 km slėginių nuotekų tinklų. Taip siekiama pagrindinio projekto tikslo – padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, užtikrinti šios paslaugos nepertraukiamą kokybišką tiekimą, tinkamai tvarkyti nuotekas. 

Ši investicija prisidės prie Radviliškio rajono socialinės-ekonominės plėtros, žmonių gyvenimo kokybės gerinimo, aplinkos išsaugojimo. Pastatytą infrastruktūrą eksploatuos ir prižiūrės UAB „Radviliškio vanduo“ darbuotojai, turintys reikiamą kvalifikaciją ir patirtį.

2019 m. vasario 11 d. pasirašyta projekto rangos darbų sutartis tarp UAB „Radviliškio vanduo“ ir UAB „Infes“ dėl Baisogalos nuotekų valymo įrenginių rekonstravimo darbų pirkimo. Sutarties suma – 1 741 930 Eur. Sutarties galiojimo terminas – 29 mėn. nuo darbų pradžios paskelbimo datos. Darbų trukmė – 26 mėn. nuo darbų pradžios paskelbimo datos.

Siekiant įgyvendinti projekto tikslus ir uždavinius, 2018 m. lapkričio 19 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-967 „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0002, bei 2018 m. vasario 08 d. tarp LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir UAB „Radviliškio vanduo“ pasirašyta projekto Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0002 sutartis, kur projekto biudžete nustatyta didžiausia galima Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 2 272 167,15 Eur (be PVM), iš jų 1 817 733,72 Eur – Europos Sąjungos lėšos, 454 433,43 Eur – projekto partnerio Radviliškio rajono savivaldybės lėšos.

2020 m. rugpjūčio 4 d. UAB „Radviliškio vanduo“ ir UAB „Neostata“ atstovai pasirašė rangos darbų sutartį dėl Šeduvos nuotekų valymo įrenginių rekonstravimo darbų. Įvykdžius  šią sutartį, Šeduvoje buvo rekonstruota esama nuotekų valykla, padidinant nuotekų išvalymo efektyvumą.

Rangos darbai pagal sutartį kainuos 730 000 Eur. Sutarties galiojimo terminas – 24 mėn. nuo darbų pradžios paskelbimo datos. Darbų trukmė – 12 mėn. nuo darbų pradžios paskelbimo datos.

Šeduvos nuotekų valyklos rekonstrukcija – UAB „Radviliškio vanduo“ įgyvendinamo projekto Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0002 „Radviliškio rajono Šeduvos, Baisogalos ir Pakiršinio (Vainiūnų) nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant nuotekų išvalymo efektyvumą“ dalis. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“.

Projekto tikslas – atnaujinti ir modernizuoti centralizuotą nuotekų tvarkymo sistemą Šeduvos, Baisogalos ir Pakiršinio (Vainiūnų) miesteliuose, siekiant užtikrinti nepertraukiamas, patikimas ir kokybiškas nuotekų tvarkymo paslaugas.

Ši investicija prisidės prie Radviliškio rajono socialinės-ekonominės plėtros, žmonių gyvenimo kokybės gerinimo, aplinkos išsaugojimo. Pastatytą infrastruktūrą eksploatuos ir prižiūrės UAB „Radviliškio vanduo“ darbuotojai, turintys reikiamą kvalifikaciją ir patirtį.

Projekto įgyvendinimui 2018 m. lapkričio 19 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-967 projektui buvo skirtas finansavimas, o 2020 m. kovo 30 d. tarp LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir UAB „Radviliškio vanduo“ pasirašyta projekto Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0002 pakeitimo sutartis, kurioje nustatyta didžiausia galima Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 2 487 200 Eur (be PVM), iš jų 1 989 760 Eur – Europos Sąjungos skiriamos lėšos iš Sanglaudos fondo, 497 440 Eur – projekto partnerio Radviliškio rajono savivaldybės lėšos.

Viešinimas | Centrinė projektų valdymo agentūra

Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-17