Nuotekų tinklų plėtra Radviliškio aglomeracijoje

Nuotekų tinklų plėtra Radviliškio aglomeracijoje

Viešinimas | Centrinė projektų valdymo agentūraPasirašyta projekto „Nuotekų tinklų plėtra Radviliškio aglomeracijoje“ rangos darbų sutartis.

UAB „Radviliškio vanduo“ įgyvendina projektą Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0012 „Nuotekų tinklų plėtra Radviliškio aglomeracijoje“. Siekinat užtikrinti Radviliškio aglomeracijos gyventojams galimybę naudotis viešai tiekiamomis ir kokybiškomis nuotekų tvarkymo paslaugomis bei apsaugoti aplinką nuo žalingos nevalytų nuotekų poveikio, SB "Bitutė" bus nutiesta 1,304 km naujų nuotekų surinkimo tinklų

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos Sanglaudos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto "Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos"  05.3.2-VIPA-T-024 priemone „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“.

Įgyvendinus projektą, bus nutiesta nuotekų tinklų 1 863 m, vandentiekio tinklų 2 344 m. Suteikta 99 gyventojams prisijungti prie įrengtų tinklų.

Ši investicija prisidės prie Radviliškio rajono socialinės-ekonominės plėtros, žmonių gyvenimo kokybės gerinimo, aplinkos išsaugojimo. Pastatytą infrastruktūrą eksploatuos ir prižiūrės UAB „Radviliškio vanduo“ darbuotojai, turintys reikiamą kvalifikaciją ir patirtį.

2022 m. vasario 7 d. pasirašyta projekto rangos darbų sutartis tarp UAB „Radviliškio vanduo“ ir UAB „SROS“ dėl nuotekų tinklų plėtros Radviliškio aglomeracijoje darbų pirkimo. Sutarties suma – 531 277 Eur. Sutarties galiojimo terminas – 12 mėn. nuo darbų pradžios paskelbimo datos.  Iš projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0012 skirta 214 429,32 Eur, sanglaudos lėšų iš vandentvarkos fondo 281 740,68 Eur Darbų trukmė – 12 mėn. nuo darbų pradžios paskelbimo datos.

Siekiant įgyvendinti projekto tikslus ir uždavinius, 2021 m. lapkričio 15 d. tarp Viešųjų investijų plėtros agentūros ir UAB „Radviliškio vanduo“ pasirašyta projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0012 sutartis.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-06-21