Paslaugos ir įkainiai

Kainos nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d.


UAB „RADVILIŠKIO VANDUO“ BAZINĖS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOS, NUSTATYTOS VERT 2023 M. BIRŽELIO 22 D. NUTARIMU NR. O3E-816

 

 

Kaina be PVM, EUR

Kaina su 21% PVM, EUR

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute kaina:

3,55

4,30

1.1. geriamojo vandens tiekimo, Eur/m³

1,33

1,61

1.2. nuotekų tvarkymo, Eur/m³

2,22

2,69

1.2.1. nuotekų surinkimo, Eur/m³

0,97

1,17

1.2.2. nuotekų valymo, Eur/m³

0,89

1,08

1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo, Eur/m³

0,36

0,44

2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose kaina:

3,49

4,22

2.1. geriamojo vandens tiekimo Eur/m³

1,30

1,57

2.2. nuotekų tvarkymo, Eur/m³

2,19

2,65

2.2.1. nuotekų surinkimo, Eur/m³

0,96

1,16

2.2.2. nuotekų valymo, Eur/m³

0,87

1,05

2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo, Eur/m³

0,36

0,44

3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams (įmonėms), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams kaina:

3,63

4,39

3.1. geriamojo vandens tiekimo, Eur/m³

1,44

1,74

3.2. nuotekų tvarkymo, Eur/m³

2,19

2,65

3.2.1. nuotekų surinkimo, Eur/m³

0,96

1,16

3.2.2. nuotekų valymo, Eur/m³

0,87

1,05

3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo, Eur/m³

0,36

0,44

4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams (įmonėms), perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade kaina:

3,49

4,22

4.1. geriamojo vandens tiekimo, Eur/m³

1,30

1,57

4.2. nuotekų tvarkymo, Eur/m³

2,19

2,65

4.2.1. nuotekų surinkimo, Eur/m³

0,96

1,16

4.2.2. nuotekų valymo, Eur/m³

0,87

1,05

4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo, Eur/m³

0,36

0,44

5. Paviršinių nuotekų tvarkymo kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas, Eur/m³

0,20

0,24

 

UAB „RADVILIŠKIO VANDUO“ BAZINĖS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOS, SUDERINTOS VERT 2022 M. RUGSĖJO 5 D. NUTARIMU NR. O3E-1189, NUSTATYTOS RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMU NR. T-817

 

 

Kaina be PVM, EUR

Kaina su 21% PVM, EUR

1. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą, Eur/m³

0,090

0,109

2. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų (SM) koncentracijos padidėjimą, Eur/m³

0,054

0,065

3. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos  azoto (N) koncentracijos padidėjimą, Eur/m³

0,019

0,023

4. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos  fosforo (P) koncentracijos padidėjimą, Eur/m³

0,016

0,019

 


 

UAB „RADVILIŠKIO VANDUO“ GERIAMOJO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ ĮSIGIJIMO, ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO UŽMOKESTIS, NUSTATYTAS RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. RUGPJŪČIO 25 D. SPRENDIMU NR. T-787

1. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina:

Kaina be PVM, EUR

Kaina su 21% PVM, EUR

1.1. vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, Eur butui per mėn.

0,93

1,13

1.2. vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade, Eur namui per mėn.

3,79

4,56

1.3. vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, Eur apskaitos prietaisui per mėn.

0,69

0,83

1.4. vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos abonentams (įmonėms), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, kaina Eur apskaitos prietaisui per mėn.:

1,13

1,37

kai apskaitos prietaiso diametras Ø15 mm

0,89

1,08

kai apskaitos prietaiso diametras Ø20 mm

1,10

1,33

kai apskaitos prietaiso diametras Ø25 mm

1,86

2,25

kai apskaitos prietaiso diametras Ø32 mm

2,35

2,84

                 kai apskaitos prietaiso diametras Ø40 mm ir didesnis

3,01

3,64

 

 

UAB „RADVILIŠKIO VANDUO“ NUOTEKŲ VEŽIMO MOBILIOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS KAINOS, PATVIRTINTOS DIREKTORIAUS 2022 M. GEGUŽĖS 10 D. ĮSAKYMU NR. ĮV-16

 

Kaina be PVM, EUR

Kaina su 21% PVM, EUR

1. Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis kaina:

 

 

1.1. 1 m3 nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis ir tvarkymas vartotojams (gyventojams) Eur/m³:

9,59

11,60

surinkimas, Eur/m³

8,78

10,62

nuotekų valymas, Eur/m³

0,68

0,82

nuotekų dumblo tvarkymas, Eur/m³

0,13

0,16

1.2. 1 m3 nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis ir tvarkymas abonentams (įmonėms) Eur/m³:

9,58

11,59

surinkimas, Eur/m³

8,78

10,62

nuotekų valymas, Eur/m³

0,67

0,81

nuotekų dumblo tvarkymas, Eur/m³

0,13

0,16

1.3. nuotekų vežimas iš lauko tualeto arba buitinių nuotekų valymo įrenginių Eur/vnt.:

24,79

30,00

surinkimas, Eur/vnt.

23,98

29,02

nuotekų valymas, Eur/m³

0,68

0,82

nuotekų dumblo tvarkymas, Eur/m³

0,13

0,16

 

Paskutinį kartą redaguota: 2023-06-26