Apie mus

UAB „Radviliškio vanduo“ reorganizuota iš valstybinės vandens tiekimo įmonės. Valstybinė vandens tiekimo įmonė buvo įregistruota 1991-11- 04. Steigėjas – Radviliškio rajono savivaldybės taryba. Specialios paskirties UAB „Radviliškio vanduo“ įsteigta 1995-06-06 LR įstatymų nustatyta tvarka, reorganizavus valstybinę vandens tiekimo įmonę. Specialios paskirties statusas panaikintas 2002-11-10 visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovaujantis 2002-09-26 Radviliškio rajono savivaldybės sprendimu „Dėl specialios paskirties uždarųjų akcinių bendrovių statuso panaikinimo“. UAB „Radviliškio vanduo“ įregistruota 2002 m. lapkričio 26 d. valstybės įmonėje Registrų centras, rejestro Nr. 047737, į/k 171265176, buveinė – Radviliškis, Gedimino g. 50.

UAB „Radviliškio vanduo“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo paslaugas teikia Radviliškio, Šeduvos miestuose bei Linkaičių, Šniūraičių, Aukštelkų, K. Gražionių, Kaulinių, Kutiškių, Polekėlės, Tyrulių, Kunigiškių, Šaukoto, Šiaulėnų, Daugėlaičių, Acokavų, Pakalniškių, Jonaitiškio, Sidabravo, Beinoravos, Pociūnų, Prastavonių, Vėriškių, Papušynio, Miežaičių, Ilguočių, Alksniupių gyvenvietėse.

Bendrovė tiekia tik požeminį vandenį ir surenka bei išvalo nuotekas maždaug 28 tūkstančiams vartotojų (gyventojų) ir 335 abonentams (įmonėms). Per parą patiekiama 2,1 tūkst. m3 vandens ir išvaloma 3,3 tūkst. m3 nuotekų.

Vandentiekio tinklų ilgis – apie 180 km, nuotekų tinklų -121 km.

Bendrovės tikslas – teikti kokybiškas vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo, lietaus nuotekų tinklų priežiūros paslaugas vartotojams, padarant minimalią žalą aplinkai ekonomiškai pagrįstomis kainomis.

Tiekiamo vandens kokybė tikrinama visose vandenvietėse ir skirstomuosiuose tinkluose, vadovaujantis geriamojo vandens programinės priežiūros planais, suderintais su Radviliškio rajono valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba bei Šiaulių visuomenės sveikatos centro Radviliškio skyriumi. Dabartiniu metu geriamojo vandens programinę priežiūrą atlieka UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens laboratorija.

Vandens taršos šaltinių ir aplinkos monitoringas vykdomas pagal suderintą Nuotekų ir paviršinio vandens kontrolės planą. Analizes atlieka UAB „Radviliškio vanduo“ nuotekų laboratorija.

Bendrovės ūkis nuolat plečiasi, nes vis daugiau rajono vandentvarkos objektų perduodama UAB „Radviliškio vanduo“ priežiūrai.
Paskutinį kartą redaguota: 2020-02-06
Neradote informacijos? Susisiekite