Apie mus

UAB „Radviliškio vanduo“ (toliau – bendrovė) reorganizuota iš valstybinės vandens tiekimo įmonės. Valstybinė vandens tiekimo įmonė buvo įregistruota 1991-11-04. Steigėjas – Radviliškio rajono savivaldybės taryba. Specialios paskirties UAB „Radviliškio vanduo“ įsteigta 1995-06-06 LR įstatymų nustatyta tvarka, reorganizavus valstybinę vandens tiekimo įmonę. Specialios paskirties statusas panaikintas 2002-11-10 visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovaujantis 2002-09-26 Radviliškio rajono savivaldybės sprendimu „Dėl specialios paskirties uždarųjų akcinių bendrovių statuso panaikinimo“. UAB „Radviliškio vanduo“ įregistruota 2002 m. lapkričio 26 d. valstybės įmonėje Registrų centras, rejestro Nr. 047737, į/k 171265176, buveinė – Gedimino g. 50, Radviliškis.

Uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio vanduo“ paskirtis – užtikrinti gyventojams kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, plėsti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, užtikrinti saugos ir kokybės reikalavimus, apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio.

UAB „Radviliškio vanduo“ tiekia geriamąjį vandenį, surenka ir išvalo nuotekas, tvarko paviršines nuotekas, teikia įvairias paslaugas (lietaus nuotekų monitoringas įmonėms pagal sutartis, transporto nuoma, remonto darbai ir kt.).

Bendrovė eksploatuoja 25 vandenvietes, 24 vandens gerinimo įrenginius, 263,0 km vandentiekio tinklų. Geriamas vanduo tiekiamas 19 998 gyventojams. Nuotekos valomos 16-oje nuotekų valyklų, eksploatuojama 60 nuotekų perpumpavimo stočių ir 248,2 km nuotekų tinklų (iš jų 35,6 km lietaus nuotekų tinklų). Prie centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų yra prisijungę 18 880 gyventojų. Per parą patiekiama 2,5 tūkst. m3 vandens ir išvaloma 4,2 tūkst. m3 nuotekų.

Tiekiamo geriamojo vandens kokybė tikrinama visose vandenvietėse ir skirstomuosiuose tinkluose, vadovaujantis tiekiamo geriamojo vandens programinės priežiūros planais, suderintais su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamentu. Geriamojo vandens programinę priežiūrą atlieka UAB „Eurofins Labtarna Lietuva“.

Nuotekų taršos šaltinių ir aplinkos monitoringas vykdomas pagal suderintą Nuotekų ir paviršinio vandens kontrolės planą. Turimus atlieka VšĮ „Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba“ laboratorija.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-08-12
Neradote informacijos? Susisiekite