Basanavičius

  • Titulinis
  • Projektai
  • VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA BASANAVIČIAUS G. RADVILIŠKIO M., IR TINKLŲ INVENTORIZACIJA RADVILIŠKIO RAJONE

VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA BASANAVIČIAUS G. RADVILIŠKIO M., IR TINKLŲ INVENTORIZACIJA RADVILIŠKIO RAJONE

UAB „Radviliškio vanduo“ įgyvendina projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-0008 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų statyba Basanavičiaus g. Radviliškio m., ir tinklų inventorizacija Radviliškio rajone“. Juo siekiama pasiekti aglomeracijose 98 proc. prisijungimą prie centralizuotų nuotekų tinklų ir pagerinti centralizuotų paslaugų reikimą inventorizavus bei užregistravus tinklus.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-014 priemone „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Įgyvendinus projektą paklota 1,229 km vandentiekio tinklų, 2,015 km nuotekų tinklų Basanavičiaus g. ir 0,911 km vandentiekio tinklų, 0,946 km nuotekų tinklų Daujočių g. bei suteikta galimybė prisijungti prie centralizuotų tinklų 67 būstams  Basanavičiaus g. ir 19 būstų Daujočių g. Projekto metų suinventorizuota ir užregistruota 30,10 km vandentiekio ir nuotekų tinklų. Projektu pasiektas pagrindinis tikslas – suteikti galimybes Radviliškio miesto gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę Radviliškio rajone.

Ši investicija prisideda prie Radviliškio rajono socialinės-ekonominės plėtros, žmonių gyvenimo kokybės gerinimo, aplinkos išsaugojimo. Pastatytą infrastruktūrą eksploatuoja ir prižiūri UAB „Radviliškio vanduo“ darbuotojai, turintys reikiamą kvalifikaciją ir patirtį.

Projekto vertė - 481 095,38 Eur be PVM. Projektas finansuojamas 50 proc. Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis ir 50 proc. Radviliškio rajono savivaldybės lėšomis.

Viešinimas | Centrinė projektų valdymo agentūra

Paskutinį kartą redaguota: 2022-07-11