Korupcijos prevencija

ISAKYMAI

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens), elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

 

Už korupcijos prevenciją UAB „Radviliškio vanduo“ yra atsakinga ekonomistė dr. Agnė Šetikienė, tel. (8 422) 66 016, el. paštas ekonomiste@radvanduo.lt.

 

Atsparumo korupcijai lygio nustatymo metodiką tvirtina Vyriausybė. Reikalavimas įstaigoms/įmonėms atlikti atsparumo korupcijai lygio nustatymą įsigaliojo nuo 2022 m. sausio 1 d. Atsparumo korupcijai lygis UAB „Radviliškio vanduo“ bus nustatytas, kai Vyriausybė patvirtins  metodiką.

 

Pastebėję korupcijos atvejus, galite pranešti Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančioms įstaigoms:

 

-Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.

STT apie korupciją galima pranešti: visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), el. paštu pranesk@stt.lt; faksu (8 5) 266 3307.

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos teritoriniame padalinyje, Šiaulių valdyboje, esančioje adresu Vytauto g. 87, Šiauliai 77155.

 

-Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.

FNTT apie korupciją galima pranešti: pasitikėjimo telefonu (8 5) 261 62 05; faksu (8 5) 262 1826; el. paštu dokumentas@fntt.lt.

Šiaulių apygardos valdyba: Varpo g. 29, Šiauliai 76240; el. paštu dokumentas.siauliai@fntt.lt.

 

-Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

VTEK apie korupciją galima pranešti: telefonu (8 5) 212 4396; faksu (8 5) 261 0867; el. paštu vtek@vtek.lt, http://www.vtek.lt.

 

Korupcijos prevencijos dokumentai:

UAB „Radviliškio vanduo“ korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

UAB „Radviliškio vanduo“ korupcijos prevencijos 2022-2025 metų programa

UAB „Radviliškio vanduo“ korupcijos prevencijos 2022-2025 metų programos įgyvendinimo priemonių planas

UAB „Radviliškio vanduo“ veiklos skaidrumo politika

UAB „Radviliškio vanduo“ privačių interesų deklaravimo tvarkos aprašas

UAB „Radviliškio vanduo“ etikos kodeksas

UAB „Radviliškio vanduo“ antikorupcinio elgesio kodeksas

UAB „Radviliškio vanduo“ pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie siekiantį eiti pareigas asmenį, sąrašas.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2022-09-02