Projektai vykdyti 2023 m.

  • UAB „Radviliškio vanduo“ įgyvendina projektą „Nuotekų tinklų plėtra Radviliškio aglomeracijoje“. Projektas finansuojamas Radviliškio rajono savivaldybės lėšomis. Projekto tikslas – suteikti galimybes Radviliškio miesto gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę Radviliškio rajone. Ši investicija prisidės prie Radviliškio rajono socialinės-ekonominės plėtros, žmonių gyvenimo kokybės gerinimo, aplinkos išsaugojimo. Pastatytą infrastruktūrą eksploatuos ir prižiūrės UAB „Radviliškio vanduo“ darbuotojai, turintys reikiamą kvalifikaciją ir patirtį. 2023 m. kovo 1 d. pasirašyta projekto rangos darbų sutartis tarp UAB „Radviliškio vanduo“ ir UAB „SROS“ dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Radviliškio aglomeracijoje darbų pirkimo. Sutarties suma – 665 826,21 Eur (be PVM). Sutarties galiojimo terminas – 17 mėn. nuo darbų pradžios paskelbimo datos. Įgyvendinus sutartį bus paklota apie 2,167 km nuotekų surinkimo tinklų ir 2,185 km vandentiekio tinklų, bus suteikta galimybė 90 būstų prisijungti prie centralizuotų tinklų.
  • Vykdomi rangos darbai pagal 2023 m. kovo 10 d. pasirašytą sutartį tarp UAB „Radviliškio vanduo“ ir UAB „Dujostata“ „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Vėriškių g., Šeduvos mieste statybos darbų pirkimo – pardavimo sutartį“, kurie finansuojami Radviliškio Savivaldybės biudžeto lėšomis.  Projekto metu bus nutiesta 1,402 km vandentiekio tinklų ir 1,714 km nuotekų tinklų, bus sudaryta galimybė 22 sklypus prisijungti prie centralizuotų tinklų. Darbų atlikimo terminas 2024 m. liepos 1 d.
  • UAB „Radviliškio vanduo“ įgyvendina projektą  „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tinklų”, kuriam įgyvendinti finansavimas skirtas iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos (LAAIFP). Prie esamų centralizuotų nuotekų tinklų bus prijungta 72 (septyniasdešimt du) Radviliškio m., Karčemų k. ir Kutiškių k. esantys gyvenamieji namai.
Paskutinį kartą redaguota: 2024-01-12