GRINKIŠKIO PROJEKTO VIEŠINIMAS

Pasirašyta projekto „Grinkiškio miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų, nuotekų valymo ir vandens gerinimo įrenginių statyba“ rangos darbų sutartis

UAB „Radviliškio vanduo“ įgyvendina projektą Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-0002 „Grinkiškio miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų, nuotekų valymo ir vandens gerinimo įrenginių statyba“. Juo siekiama padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo prieinamumą ir efektyvumą Grinkiškio miestelyje.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-014 priemone „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Įgyvendinat projektą, Grinkiškio miestelyje numatoma pakloti vandentiekio ir nuotekų tinklus, pastatyti naujus nuotekų valymo  bei vandens gerinimo įrenginius. Taip siekiama pagrindinio projekto tikslo – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, užtikrinant šių paslaugų nepertraukimą kokybišką tiekimą. Šios investicijos prisidės prie Radviliškio rajono socialinės-ekonominės plėtros, žmonių gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos, aplinkos išsaugojimo. Pastatytą infrastruktūrą eksploatuos ir prižiūrės UAB „Radviliškio vanduo“ darbuotojai, turintys reikiamą kvalifikaciją ir patirtį.

Įgyvendinant projektą, numatoma:

  • pakloti apie 8,5 km vandens tiekimo  ir  apie 9,1 km nuotekų surinkimo tinklų.
  • pastatyti vandens gerinimo įrenginius (1 vnt.), našumas – 55 m3/parą.
  • pastatyti nuotekų valymo įrenginius (1 vnt.), našumas – 70 m3/parą.

Įvykdžius šiuos darbus, bus sudaryta galimybė 517 gyventojų ir kitiems abonentams prisijungti prie centralizuotos paslaugų tiekimo sistemos. Tai užtikrins tiekiamo geriamojo vandens kokybę bei atitiktį higienos normos reikalavimams, bus tinkamai sutvarkomos nuotekos Grinkiškio miestelyje.

2017 m. gegužės 24 d. pasirašyta projekto rangos darbų sutartis tarp UAB „Radviliškio vanduo“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“/ UAB „Eigesa“ veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu, kur pagrindinis partneris – AB „Panevėžio statybos trestas“. Darbus planuojama baigti per 18 mėnesių.

Siekiant įgyvendinti projekto tikslus ir uždavinius, 2016 m. gruodžio 22 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-908 „Dėl  finansavimo skyrimo projektui Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-0002 bei 2017 m. sausio  13 d. tarp LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir UAB „Radviliškio vanduo“ pasirašyta projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-0002 sutartis, kur projekto biudžete nustatyta didžiausia galima Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 2 800 123,83  Eur (be PVM), iš jų 2 019 774,37 Eur – Europos Sąjungos lėšos (Sanglaudos fondas), 504 943,59 Eur – projekto partnerio Radviliškio savivaldybės lėšos, o likusią dalį – 275 405,87 Eur – įsipareigojo finansuoti projekto vykdytojas UAB „Radviliškio vanduo“.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-05-11