Naujienos

RADVILIŠKIO RAJONO GYVENTOJŲ DĖMESIUI!!!

2022 12 01

Keičiasi UAB „Radviliškio vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos

 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. gruodžio 1 d. nutarimu nustatytos UAB „Radviliškio vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos galioja nuo 2023 m. sausio 1 d.

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos su PVM

Geriamojo vandens tiekimas, Eur/m3

Nuotekų tvarkymas, Eur/m3

(nuotekų surinkimas, valymas, dumblo tvarkymas)

Iš viso, Eur/m3

(geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas)

Vartotojams (gyventojams), perkantiems paslaugas bute

1,73

2,93

4,66

Vartotojams (gyventojams), perkantiems paslaugas individualiame name

1,69

2,89

4,58

Abonentams (įmonėms), perkantiems paslaugas buities ir komerciniams poreikiams

1,86

2,89

4,75

Abonentams (įmonėms), perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir vartotojams (gyventojams), perkantiems paslaugas daugiabučio namo įvade

1,69

2,89

4,58

Paviršinių nuotekų tvarkymo kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,24 Eur/m3.

Kainos skaičiuotos vadovaujantis 2022 m. spalio 27 d. Lietuvos Respublikos Seimo posėdyje priimto ir nauja redakcija išdėstyto Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktais, 33 straipsniu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašu, patvirtintu Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“. Kainos grindžiamos nediskriminavimo, sąnaudų susigrąžinimo principais ir sudaro prielaidas užtikrinti ilgalaikį geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui skirtos infrastruktūros eksploatavimą, jos atnaujinimą, mažinti aplinkos taršą ir racionaliai naudoti gamtos išteklius, užtikrinti paslaugų kokybės reikalavimus, užtikrinti įmonės rentabilumą.

Paslaugų kainos keitėsi dėl elektros energijos išteklių kainų pokyčio.                        

Pastaba: kainos gali keistis, pasikeitus PVM dydžiui.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UAB „Radviliškio vanduo“ administracija

Paskutinį kartą redaguota: 2022-04-08