Naujienos

RADVILIŠKIO MIESTO GYVENTOJŲ DĖMESIUI!!!

2022 09 02

GYVENTOJŲ DĖMESIUI!

 

 

UAB „Radviliškio vanduo“ dalyvauja Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos paskelbtame kvietime: „Gyventojų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tinklų“. Gyventojo sklype kiemo nuotakynui įrengti taikomas 100% finansavimas.

Ši priemonė apima Radviliškio aglomeraciją (Radviliškio m., Kutiškių km., Karčemų km., Linkaičių km.) .

Kviečiame Radviliškio aglomeracijos gyventojus, kurių būstas nėra prijungtas prie centralizuotų nuotekų tinklų, skubiai pateikti prašymą UAB „Radviliškio vanduo“, Gedimino g. 50, Radviliškis, 201 kab. Prašymus priimame iki 2022 m. rugsėjo 16 d. 15°° val.

Pirmumo teisę turės gyventojai, kurių būste registruoti:

– negalią turintys asmenys, socialiai remiami asmenys, daugiavaikė šeima, pensinio amžiaus asmenys. Taip pat būstai, kurių yra sudėtingos prijungimo galimybės.

Kitų gyventojų eilė bus sudaroma pagal prašymo pateikimo datą.

Šią žinią išplatinkite giminėms, pažįstamiems, kuriems tai svarbu!

Aplinkos ministerijai patvirtinus paraišką, darbus planuojame pradėti 2023 m. pradžioje. Būstų sąrašas, kuris bus patvirtintoje paraiškoje, bus žinomas 2022 m. lapkričio mėn. pabaigoje.

Paklausimams tel. 8 698 04430.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-04-08