Vandens gavyba Šeduvoje

 

Šeduvoje vyksta „Nemuno vidurupio baseino I paketo“ projekto įgyvendinimo darbai

„Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę“

Radviliškio rajone esančiame Šeduvos mieste vandentvarkos projektas jau sparčiai vykdomas. Šių metų balandžio 21 dieną Šeduvoje įvyko susitikimas su gyventojais dėl „Nemuno vidurupio baseino I paketo“  nr.2004/LT/16/C/PE/002 įgyvendinimo Šeduvoje. Jame buvo pateikta šio projekto įgyvendinimo eiga, aptariamos galimos problemos. Susitikime gyventojai buvo supažindinti su vyksiančių darbų planu ir jo kainomis. Šiuo metu, pasak projektų vadovo Gintaro Versecko, darbai Šeduvoje jau įgavę pagreitį. Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo sistemos jau tiesiamos Raguvėlės, Kotiškio, Sporto, Naujojoje, Progimnazijos ir kitose gatvėse. Projektiniai darbai dar tik prasidėjo, todėl kol kas gyventojai prisijungti negali, tačiau jau yra pateikta keletas prašymų dėl galimybės prisijunti ir naudotis kokybišku vandeniu. Įgyvendinus projektą numanoma, kad prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų prisijungs apie 85 procentai Šeduvos gyventojų. Nemuno vidurupio baseino I paketo projektas (2004/LT/16/C/PE/002) yra vienas iš penkių vandentvarkos projektų, kurie įgyvendinami šiuo metu  Lietuvoje.  Vandentvarkos projektai taip pat vykdomi Nemuno žemupio, Nemuno aukštupio, Neries ir Ventos-Lielupės baseinuose.

Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2004–2009 m., tačiau užsitęsus kai kuriems darbams, Europos komisijos sprendimu yra pratęstas iki 2010 metų.  Jis vykdomas Jurbarko, Kelmės, Kėdainių, Radviliškio, Raseinių, Šakių, Vilkaviškio rajonų savivaldybėse, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybėse, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės  savivaldybėse.  Projekto finansavimui skirta per 176, 8 mln. litų ES Sanglaudos fondo lėšų (80 proc. projekto vertės) ir per 44,2 mln. litų Lietuvos lėšų (20 proc. projekto vertės). Įgyvendinus šį projektą, gyventojai naudos kokybiškesnį vandenį, bei bus prijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Tai sumažins ekonominę ir socialinę atskirtis tars Europos sąjungos gyventojų.

Projekto tikslai:

  • Įgyvendinti ES nuotekų ir geriamo vandens direktyvų reikalavimus;
  •  Išplėsti nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklus;
  •  Sumažinti taršą, patenkančią į Nemuno vidurupio baseino hidrologinį upių tinklą su buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis iš šio baseino gyvenviečių, tuo pačiu mažinant taršą, tenkančią Nemunui ir Baltijos jūrai;
  •  Sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje;
  •  Padidinti centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę.

Projektą koordinuoja ir kontroliuoja Aplinkos projektų valdymo agentūra prie LR Aplinkos ministerijos. Projekto techninės priežiūros ir paramos teikėjas – Jungtinės veiklos grupė UAB „Hidora“ ir UAB „Arginta“.