Radviliškio rajono Šeduvos, Baisogalos ir Pakiršinio (Vainiūnų) nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant nuotekų išvalymo efektyvumą

  • Titulinis
  • Projektai
  • Radviliškio rajono Šeduvos, Baisogalos ir Pakiršinio (Vainiūnų) nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant nuotekų išvalymo efektyvumą

UAB „Radviliškio vanduo“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ įgyvendina projektą Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0002 „Radviliškio rajono Šeduvos, Baisogalos ir Pakiršinio (Vainiūnų) nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant nuotekų išvalymo efektyvumą“. Projekto tikslas - modernizuoti centralizuotą nuotekų tvarkymo sistemą Šeduvos, Baisogalos ir Pakiršinio (Vainiūnų) miesteliuose siekiant užtikrinti nepertraukiamas, patikimas ir kokybiškas nuotekų tvarkymo paslaugas. Ši investicija prisidės prie Radviliškio rajono socialinės-ekonominės plėtros, žmonių gyvenimo kokybės gerinimo, aplinkos išsaugojimo. Pastatytą infrastruktūrą eksploatuos ir prižiūrės UAB „Radviliškio vanduo“ darbuotojai, turintys reikiamą kvalifikaciją ir patirtį.

Projekto įgyvendinimui 2018 m. lapkričio 19 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-967 projektui buvo skirtas finansavimas, o 2018 m. vasario 8 d. tarp LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir UAB „Radviliškio vanduo“ pasirašyta projekto Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0002 sutartis, kurioje nustatyta didžiausia galima Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 2 272 167,15 Eur (be PVM), iš jų 1 817 733,72 Eur – Europos Sąjungos skiriamos lėšos iš Sanglaudos fondo, 454 433,43 Eur – projekto partnerio Radviliškio rajono savivaldybės lėšos.

Siekiant įgyvendinti projekto tikslus ir uždavinius, 2019 m. vasario 11 d. tarp UAB „Radviliškio vanduo“ ir UAB „Infes“ buvo pasirašyta rangos sutartis dėl Baisogalos nuotekų valymo įrenginių rekonstravimo darbų. Sutarties suma – 1 741 930 Eur. Sutarties galiojimo terminas – 29 mėn. nuo darbų pradžios paskelbimo datos. Darbų trukmė – 26 mėn. nuo darbų pradžios paskelbimo datos. Įgyvendinus rangos sutartį  Baisogaloje bus pastatyta nauja nuotekų valykla, kurios našumas – 510 kub. m per parą, o Pakiršinio (Vainiūnų) gyvenvietėje bus pastatyta nuotekų perpumpavimo siurblinė, kuri nuotekas perpumpuos į Baisogalos nuotekų valyklą. Bus paklota apie 5 km slėginių nuotekų tinklų. Šiuo metu eksploatuojamos senosios Baisogalos ir Pakiršinio (Vainiūnų) nuotekų valyklos yra nusidėvėjusios, pasenusios ir nebepasiekia reikalaujamų pasiekti išvalymo rodiklių.

Šeduvos nuotekų valyklos rekonstrukcijos darbams, kurie padidintų išvalymo efektyvumą, šiuo metu vykdomas naujas pirkimas,  nes ankstesniuose konkursuose rangovai pateikė per dideles kainas.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-05-26