Paslaugos ir įkainiai

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOS

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOS, EUR NUO 2021-07-01

             UAB „RADVILIŠKIO VANDUO“ PERSKAIČIUOTOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOS EURAIS, SUDERINTOS VERT 2021 M. VASARIO 26 D. NUTARIMU NR. O3E-275, NUSTATYTOS RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMU NR. T-504.

 

 

Kaina be PVM, EUR

Kaina su 21% PVM, EUR

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute kaina:

2,45

2,97

1.1. geriamojo vandens tiekimo, Eur/m³

0,95

1,15

1.2. nuotekų tvarkymo, Eur/m³

1,50

1,82

1.2.1. nuotekų surinkimo, Eur/m³

0,67

0,82

1.2.2. nuotekų valymo, Eur/m³

0,69

0,83

1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo, Eur/m³

0,14

0,17

2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose kaina:

2,40

2,91

2.1. geriamojo vandens tiekimo Eur/m³

0,93

1,13

2.2. nuotekų tvarkymo, Eur/m³

1,47

1,78

2.2.1. nuotekų surinkimo, Eur/m³

0,66

0,80

2.2.2. nuotekų valymo, Eur/m³

0,68

0,82

2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo, Eur/m³

0,13

0,16

3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams (įmonėms), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams kaina:

2,48

3,00

3.1. geriamojo vandens tiekimo, Eur/m³

1,03

1,25

3.2. nuotekų tvarkymo, Eur/m³

1,45

1,75

3.2.1. nuotekų surinkimo, Eur/m³

0,65

0,78

3.2.2. nuotekų valymo, Eur/m³

0,67

0,81

3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo, Eur/m³

0,13

0,16

4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams (įmonėms), perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade kaina:

2,38

2,88

4.1. geriamojo vandens tiekimo, Eur/m³

0,93

1,13

4.2. nuotekų tvarkymo, Eur/m³

1,45

1,75

4.2.1. nuotekų surinkimo, Eur/m³

0,65

0,78

4.2.2. nuotekų valymo, Eur/m³

0,67

0,81

4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo, Eur/m³

0,13

0,16

5. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina:

 

 

5.1. vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, Eur butui per mėn.

1,00

1,21

5.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo prietaiso, Eur butui per mėn.

0,45

0,54

5.3. vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade, Eur namui per mėn.

5,02

6,07

5.4. vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, Eur apskaitos prietaisui per mėn.

0,79

0,96

5.5. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo prietaiso, Eur namui per mėn.

0,36

0,44

5.6. vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos abonentams (įmonėms), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos kaina, Eur apskaitos prietaisui per mėn.:

1,48

1,79

kai apskaitos prietaiso diametras Ø15 mm

1,19

1,44

kai apskaitos prietaiso diametras Ø20 mm

1,57

1,90

kai apskaitos prietaiso diametras Ø25 mm

1,98

2,40

kai apskaitos prietaiso diametras Ø32 mm

2,52

3,05

kai apskaitos prietaiso diametras Ø40 mm

3,14

3,80

                       kai apskaitos prietaiso diametras didesnis negu Ø40 mm

3,93

4,76

6. Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis kaina, Eur/m³:

 

 

6.1. 1 kub. m nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis ir tvarkymas vartotojams (gyventojams) Eur/m³:

7,76

9,39

surinkimas, Eur/m³

6,98

8,45

         nuotekų valymas, Eur/m³

0,64

0,77

                         nuotekų dumblo tvarkymas, Eur/m³

0,14

0,17

6.2. 1 kub. m nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis ir tvarkymas abonentams (įmonėms) Eur/m³:

7,75

9,38

surinkimas, Eur/m³

6,98

8,45

         nuotekų valymas, Eur/m³

0,63

0,76

                         nuotekų dumblo tvarkymas, Eur/m³

0,14

0,17

7. Paviršinių nuotekų tvarkymo kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas, Eur/m³

0,10

0,12

8. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą, Eur/m³

0,055

0,067

9. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų (SM) koncentracijos padidėjimą, Eur/m³

0,037

0,045

10. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos  azoto (N) koncentracijos padidėjimą, Eur/m³

0,018

0,022

11. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos  fosforo (P) koncentracijos padidėjimą, Eur/m³

0,016

0,019

 

Paskutinį kartą redaguota: 2021-06-02