Nuotekų tvarkymo veiklos rezultatai

           2017 m.  Nuotekų tvarkymo veiklos analizė pagal teritorinius objektus

Nuotekos Perleista tinklais, m3 Pardavimai, m3 Infiltracija, proc. Elektra, kWh/m3 Pajamos, Eur Sąnaudos, Eur Pelnas/nuostolis, Eur Savikaina, Eur/m3
perpumpavimui valymui perleistų pardavimo
Radviliškis 1026119 426192,5 58,5 0,17 0,51 534754,07 469061,96 65692 0,46 1,10
Šniūraičiai 19242 7133,5 62,9 0,11 1,11 8631,54 14565,28 -5934 0,76 2,04
K.Gražioniai 36915 8171,959 77,9 0,68 0,64 10528,53 20595,30 -10067 0,56 2,52
Polekėlė 2195 2195 0,0     2732,38 3116,55 -384 1,42 1,42
Tyruliai 10944 2975 72,8 0,44 0,80 3885,71 12937,22 -9052 1,18 4,35
Šaukotas 10911 5320,42 51,2 0,22 1,77 6464,71 11548,50 -5084 1,06 2,17
Šiaulėnai 24676 6864 72,2 0,17 0,88 8534,64 19009,34 -10475 0,77 2,77
Daugėlaičiai 630 630 0,0 1,20 3,22 835,38 730,15 105 1,16 1,16
Šeduva 200607 45908,52 77,1 0,38 0,46 57837,79 84418,18 -26580 0,42 1,84
Alksniupiai 19159 9930,1 48,2 0,35 1,42 12035,95 24363,48 -12328 1,27 2,45
Pakalniškiai 27198 3882,48 85,7 0,22 0,27 5035,02 14162,99 -9128 0,52 3,65
Vėriškiai 5084,8 2214,1 56,5 0,30 0,49 2884,99 8039,35 -5154 1,58 3,63
Sidabravas 22633 7378 67,4 0,31 1,09 8927,38 14809,18 -5882 0,65 2,01
Baisogala 0 5740       7111,72 10996,97 -3885   1,92
Vainiūnai 0 1719       2079,99 3039,24 -959   1,77
Iš viso: 1406314 536254,62 61,9 0,23 0,55 672279,80 711393,68 -39114 0,51 1,33
Mobil. tr. Priem   7326,57       36922,77 39893,32 -2971   5,45
Iš viso: 1406314 543581,19 61,3     709202,57 751287,00 -42084 0,53 1,38
Už padidintą taršą           288,43        

 

      2016 m.  Nuotekų tvarkymo veiklos analizė pagal teritorinius objektus

Nuotekos Perleista Pardavimai Infiltracija, Elektra,kWh/m3 Pajamos, Sąnaudos, Pelnas, Savikaina, Lt/m3   
  tinklais,m3  m3 proc. perpumpav. valymui Lt Lt nuostolis,Lt perleistų  pardavimo 
Radviliškis 981381 441311,39 55,0 0,18 0,52 552533,31 442036,18 110497 0,45 1,00
Šniūraičiai 18553 6615,9 64,3 0,11 1,14 8005,24 12123,98 -4119 0,65 1,83
K.Gražioniai 32839 7160,2 78,2 0,79 0,77 9224,50 20533,04 -11309 0,63 2,87
Polekėlė 2538 2538 0,0     3157,50 3142,94 15 1,24 1,24
Tyruliai 8712 3319 61,9 0,58 1,19 4362,55 11177,81 -6815 1,28 3,37
Šaukotas 8706 5238,2 39,8 0,25 2,29 6361,64 9549,34 -3188 1,10 1,82
Šiaulėnai 20780 6961,6 66,5 0,25 1,04 8643,12 16280,68 -7638 0,78 2,34
Daugėlaičiai 699 699 0,0 0,80 2,79 926,79 1302,89 -376 1,86 1,86
Šeduva 199543 47748,66 76,1 0,36 0,43 60042,34 100890,41 -40848 0,51 2,11
Alksniupiai 27867 10268,2 63,2 0,24 0,80 12424,50 25316,66 -12892 0,91 2,47
Pakalniškiai 23738 3961 83,3 0,23 0,32 5129,18 14902,32 -9773 0,63 3,76
Vėriškiai 2964 1831,3 38,2 0,61 0,85 2361,05 13372,40 -11011 4,51 7,30
Sidabravas 22403 5976 73,3 0,18 0,79 7230,96 15246,63 -8016 0,68 2,55
Baisogala 0 4610       5735,54 7324,60 -1589   1,59
Vainiūnai 0 1137       1375,77 1851,70 -476   1,63
Iš viso: 1350723 549375,45 59,3 0,23 0,55 687513,99 695051,58 -7538 0,51 1,27
Mobil. tr. Priem   6993,18       34925,66 39846,54 -4921   5,70
Iš viso: 1350723 556368,63 58,8     722439,65 734898,12 -12458 0,54 1,32

                                                                    2015 m.  Nuotekų tvarkymo veiklos analizė pagal teritorinius objektus

Nuotekos Perleista tinklais, kub.m Pardavimai kub.m Infiltracija, proc. Elektra, kWh/kub. m Pajamos, EUR Sąnaudos, EUR Pelnas, nuostolis, EUR Savikaina, EUR/kub. m
perpumpav. valymui perleistų pardavimo
Radviliškis 871336 398216,6 54,3 0,18 0,53 500306,07 413895,96 86410 0,48 1,04
Šniūraičiai 13777 6562,5 52,4 0,10 1,21 7940,63 8624,76 -684 0,63 1,31
K.Gražioniai 30754 7504,2 75,6 0,51 0,72 9655,05 22275,88 -12621 0,72 2,97
Polekėlė 2056 2056 0,0     2562,88 2880,69 -318 1,40 1,40
Tyruliai 6924 3023 56,3 0,58 1,64 3962,39 11236,79 -7274 1,62 3,72
Šaukotas 6557 5152,6 21,4 0,30 2,12 6266,23 7679,92 -1414 1,17 1,49
Šiaulėnai 14121 7274 48,5 0,30 1,48 9063,50 13274,16 -4211 0,94 1,82
Daugėlaičiai 724 724 0,0 0,56 3,53 961,36 1629,31 -668 2,25 2,25
Šeduva 160099 46619,66 70,9 0,40 0,56 58679,60 99820,03 -41140 0,62 2,14
Alksniupiai 24957 8378,6 66,4 0,41 0,61 10138,07 22303,04 -12165 0,89 2,66
Pakalniškiai 22802 3912,6 82,8 0,23 0,34 5092,53 12728,61 -7636 0,56 3,25
Vėriškiai 2241 1536,9 31,4 1,11 1,68 1991,44 10458,78 -8467 4,67 6,81
Sidabravas 15448 5017 67,5 0,19 0,80 6070,57 12083,78 -6013 0,78 2,41
Baisogala 0 4116       5142,36 7991,31 -2849   1,94
Vainiūnai 0 1100       1331,00 805,84 525   0,73
Iš viso: 1171796 501193,66 57,2 0,23 0,58 629163,68 647688,86 -18525 0,55 1,29
Mobil. tr. priem   7706,10       38142,95 29358,54 8784   3,81
Iš viso: 1171796 508899,76 56,6     667306,63 677047,40 -9741 0,58 1,33

 

                                                                   2014 m.  Nuotekų tvarkymo veiklos analizė pagal teritorinius objektus
Nuotekos 2014 m. Perleista Pardavimai Infiltracija, Elektra,kWh/kub. m Pajamos, Sąnaudos, Pelnas, Savikaina, Lt/kub. m
tinklais,kub. m kub. m proc. perpumpav. valymui Lt Lt nuostolis,Lt perleistų pardavimo
Radviliškis 885169 391373,97 55,8 0,16 0,58 1700044,13 1441777,40 258267 1,63 3,68
Šniūraičiai 7776 2866,3 63,1 0,20 1,20 12006,14 15103,18 -3097 1,94 5,27
Aukštelkai 4416 1677,7 62,0 0,34 1,27 7267,05 15691,80 -8425 3,55 9,35
K.Gražioniai 20342 5738,1 71,8 0,41 0,94 25762,60 44836,48 -19074 2,20 7,81
Polekėlė 2330 2330 0,0     10064,75 10992,45 -928 4,72 4,72
Tyruliai 6361 3765,5 40,8 0,51 1,75 17115,33 40377,54 -23262 6,35 10,72
Šaukotas 5396 3292,9 39,0 0,21 1,29 13956,39 19618,45 -5662 3,64 5,96
Šiaulėnai 11650 6408 45,0 0,32 0,83 27872,48 32858,07 -4986 2,82 5,13
Daugėlaičiai 818 818 0,0 0,67 3,40 3755,49 5829,39 -2074 7,13 7,13
Šeduva 152233 46805,16 69,3 0,34 0,61 204337,24 299066,66 -94729 1,96 6,39
Alksniupiai 17037 4905,5 71,2 0,39 1,12 20541,17 74611,67 -54071 4,38 15,21
Pakalniškiai 14880 4393,1 70,5 0,25 0,48 19848,25 43033,42 -23185 2,89 9,00
Vėriškiai 3242 1810 44,2 0,65 1,12 8130,65 35427,42 -27297 10,93 19,57
Sidabravas 6962 2913 58,2 0,20 1,36 12188,25 35361,66 -23173 5,08 12,14
Baisogala 0 3421,3       14799,33 20695,69 -5896   6,05
Vainiūnai 0 201       842,19 283,26 559   1,41
Iš viso: 1138612 482719,53 57,6 0,20 0,62 2098531,44 2135564,54 -37033 1,88 4,42
Mobil. tr. Priem   8798,36       152002,06 127261,50 24741   14,46
Iš viso: 1138612 491517,89 56,8     2250533,50 2262826,04 -12293 1,99 4,60
2013 m. nuotekų tvarkymo veiklos rezultatai pagal teritorinius objektus
Nuotekos Perleista Pardavimai Infiltracija, Elektra,kWh/m3 Pajamos, Sąnaudos, Pelnas, Savikaina, Lt/m3
  tinklais, m3 m3 proc. perpumpav. valymui Lt Lt nuostolis, Lt perleistų pardavimo
Radviliškis 924345 378269,83 59,1 0,153 0,565 1628863,69 1382607 246257 1,50 3,66
Linkaičiai 3663 2700,0 26,3 0,186   12091,37 6373 5718 1,74 2,36
Aukštelkai 11839 3275,0 72,3 0,266 0,719 14117,54 32224 -18107 2,72 9,84
K.Gražioniai 3553 3553,0 0,0   6,735 16083,81 36012 -19929 10,14 10,14
Kutiškiai 17739 5994,0 66,2 0,407 1,178 26841,14 43087 -16246 2,43 7,19
Polekėlė 2027 2027,0 0,0     8694,79 8687 8 4,29 4,29
Tyruliai 6706 3554,0 47,0 0,891 2,203 15950,64 40064 -24113 5,97 11,27
Šaukotas 1339,5 1339,5 0,0     5677,03 10450 -4773 7,80 7,80
Šiaulėnai 14008 5234,0 62,6 0,394 3,256 22748,58 54342 -31593 3,88 10,38
Daugėlaičiai 895 895,0 0,0 0,636 1,365 4074,10 6274 -2200 7,01 7,01
Šeduva 170223 43079,51 74,7 0,389 0,571 186280,28 340990 -154709 2,00 7,92
Alksniupiai 19440 5751,0 70,4 0,398 0,638 23983,90 67908 -43924 3,49 11,81
Pakalniškiai 18169 4057,0 77,7 0,276 0,464 18145,78 40601 -22455 2,23 10,01
Vėriškiai 3038 2359,0 22,4 0,679 0,967 10425,57 33152 -22727 10,91 14,05
Sidabravas 7884 2803,0 64,4 0,122 0,917 11687,75 35693 -24006 4,53 12,73
Baisogala 0 2198,0       9273,07 13105 -3832    
Iš viso: 1204868,5 467088,84 61,2 0,207 0,639 2014939,04 2151571 -136632 1,79 4,61