Viešųjų elektroninių ryšių paslaugos, teikiamos viešuoju judriojo ryšio tinklu, pirkimas

Laimėtojas:   UAB „Omnitel“

Sutarties pasirašymo data:  2014-10-22

Sutarties  kaina:  0,01 Lt su PVM