Šalto vandens skaitiklių pirkimas, jų patikra ir remontas

Laimėtojas: I dalis  UAB „Vilimeksas“

Sutarties pasirašymo data:  2014-03-24

Sutarties  kaina: 118400,00  Lt

Laimėtojas: II dalis  UAB „Zenlita“

Sutarties pasirašymo data:  2014-03-25

Sutarties  kaina: 7927,27  Lt