Šalto vandens skaitiklių patikros, remonto paslaugų pirkimas

Laimėtojas: UAB „Zenlita“

Sutarties pasirašymo data:  2015-03

Sutarties  kaina: 5339 €