Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Radviliškio rajone (Radviliškio miesto teritorijos tarp Puškino ir Gražinos gatvių vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimo II etapas)

Vasario 4 dieną UAB „Radviliškio vanduo“ direktorius Juozas Jučas pasirašė naują rangos sutartį su UAB „Kvėdarsta“ dėl projekto „Radviliškio miesto teritorijos tarp Puškino ir Gražinos gatvių vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas“ II etapo įgyvendinimo.


Susitikime dalyvavo Radviliškio rajono savivaldybės meras Darius Brazys, UAB „Radviliškio vanduo“ direktorius Juozas Jučas, UAB „Kvėdarsta“ direktorius Arūnas Pocius, UAB „Radviliškio vanduo“ vyriausiasis inžinierius Bronislovas Kęstutis Pranckevičius, viešųjų pirkimų specialistė Jurga Armonienė ir bendrovės inžinierius-projektų administratorius Jonas Povilaitis

Šiandien ne visi Radviliškio miesto gyventojai gali prisijungti prie centralizuotų vandens ir nuotekų tinklų. Ypatingai sudėtinga situacija yra Radviliškio miesto teritorijų, esančių tarp Puškino ir Gražinos gatvių. Šis miesto rajonas yra išsidėstęs tarp dvejų senųjų kapinių, šalia geležinkelio. Ši teritorija liūčių ir pavasario polaidžio metu yra apsemiama, todėl gyventojai negali naudotis šachtinių šulinių vandeniu.

Praėjusiais metais įgyvendintas projekto „Radviliškio miesto teritorijos tarp Puškino ir Gražinos gatvių vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas“ I etapas, tad jau dabar prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų gali jungtis Sakalausko, Jaramino, Vilties, Eimučio, Vydūno gatvių ir Laisvės alėjos gyventojai.

Įgyvendinus vasario 4 d. pasirašytą rangos sutartį, bus nutiesti 4 354 m nuotekų ir 2 927 m vandentiekio tinklų Puškino, Mažosios, Trakų, Valančiaus, Strazdelio, Vilniaus, Birutės, iš dalies Maironio, Mažvydo ir Kapų gatvėse, kuriose prie nuotekų tinklų galės prisijungti 162 būstai, o prie vandentiekio – 132 būstai.

Neliks nuskriausti ir Turgaus, Vaisių, Lizdeikos, Donelaičio, Jankaus gatvių, Laisvės alėjos, Prūdelio ir Romuvos gatvių gyventojai, kuriems ankstesniais projekto įgyvendinimo etapais nebuvo sudarytos galimybės prisijungti prie vandentiekio ar nuotekų tinklų.

2015 m. sausio 20 d. buvo pasirašyta rangos sutartis su UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ dėl projekto „Radviliškio miesto II išplėtimo etapas“ įgyvendinimo. Bus paklota 1 800 m nuotekų ir 1 200 m vandentiekio tinklų, tad prie nuotekų galės prisijungti 49 nauji būstai, o prie vandentiekio – 32 būstai.

UAB „Radviliškio vanduo“ iniciatyva pasiekta, kad abu projektai, kurių statybos darbų vertė be PVM sudaro 912 028 Eur, būtų finansuojami pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymas“ priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“, iš dalies finansuojami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, o Radviliškio rajono savivaldybės indėlis sudarytų 5% projekto vertės. Jeigu šie projektai būtų įgyvendinami pagal 2014–2020 m. regioninę priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“, pagal numatomą finansavimo tvarką Radviliškio rajono savivaldybės indėlis siektų nuo 20% iki 50%.


Rangos sutartį pasirašė UAB „Radviliškio vanduo“ direktorius Juozas Jučas ir UAB „Kvėdarsta“ direktorius Arūnas Pocius