Nemuno vidurupio baseino I paketo eiga Radviliškyje

NEMUNO VIDURUPIO BASEINO I PAKETO EIGA RADVILIŠKYJE

„Europos Sąjungos Sanglaudos fondas:žingsnis į mūsų gerovę“

Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto statybos darbų vertė Radviliškio rajone – 16981,4 tūkst. Lt (be PVM) Projektavimo darbus atlieka UAB „Ekoprojektas“, techninę priežiūrą vykdo – UAB „Technik LT“. Galutinis paramos gavėjas šioje savivaldybėje UAB „Radviliškio vanduo“.

Pirminiame Radviliškio projekte buvo numatytos net 8 dalys, tačiau, kai kurių dalių buvo nuspręsta laikinai atsisakyti, tai Kutiškių bei Aukštelkų ir Kalnelių Gražionių. Pagal reikalavimus, lėšos turi būti paskirstytos taip, kad projekto naudą pajustų per 2000 gyventojų. Savivaldybės valdžia nusprendė, kad geriau imti vieną teritoriją ir ją iš esmės sutvarkyti nei skaidyti lėšas į atskirus nedidelius projektus, tuomet gyventojai daugiau pajus šio projekto naudą.

Įgyvendinus projektą, Radviliškio miesto bei Rajono gyventojai naudos kokybiškesnį vandenį, bei bus prijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų.

Projekto eiga:

1. Šeduvos nuotekų valyklos rekonstrukcija.

Sutartis pasirašyta 2007-12-17 Nr. 2007/579. Atlikta darbų iki 2008-10-31 – 2591326,40 Lt, kas sudaro 35% visų numatytų atlikti darbų vertės. Rangovas UAB „Kamesta“ statyba truks 1,5 metų.

2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas Radviliškyje (Eibariškių raj.)

Sutartis pasirašyta 2008-09-22 Nr. 2008/344. Rangovas UAB „Telšių statyba“. Statybos kaina – 1367,9 tūkst. Lt. Darbų trukmė 1 metai. Numatoma nutiesti vandentiekio tinklų – 1820 m., nuotekų tinklų – 1170 m. Vandentiekio bei nuotekų tinklai bus nutiesti: Povyliaus, Alytaus, Kovo 11-osios, Naujakurių gatvėse.

3. Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas Radviliškyje (Marcinkevičiaus g. raj.)

Sutartis pasirašyta 2008-09-22 Nr.2008/343. Rangovas UAB „Telšių statyba“. Statybos kaina – 2893,5 tūkst. Lt. Darbų atlikimo trukmė 1 metai. Numatoma nutiesti vandentiekio tinklų – 720 m, nuotekų tinklų – 1960 m. Vandentiekio ir nuotekų tinklai tiesiami Dariaus ir Girėno g., nuotekų tinklai – Radviliškio, J.Marcinkevičiaus, Vytenio ir Jovaro gatvėse.

4. Vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas Radviliškyje (Maironio g. raj.)

Sutartis pasirašyta 2008-09-22 Nr.2008/345. Rangovas UAB „Laugina“. Sutarties  kaina – 3130,20 tūkst. Lt. Darbų atlikimo trukmė 1 metai. Numatoma nutiesti vandentiekio tinklų – 2010 m, nuotekų tinklų – 1220 m. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba apims dalį Maironio g. Visapusiški darbai bus įvykdyti Ramunių, Aukštaičių, Lygumų gatvėse.

5. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šeduvoje.

2008 m. lapkričio 4 d. atplėšti vokai šio projekto konkurse. 2008 m. lapkričio 10 d. prasideda pasiūlymų vertinimas. Numatoma sutarties kaina virš 17,5 mln. Lt. Planuojama sutartį su rangovu darbams pasirašyti iki 2009 m. sausio 1 d. Konkurse dalyvauja 12 įmonių.

6. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Pavartyčiuose.

Šiuo metu vyksta pasiūlymų vertinimas. Darbams sutartį planuojama pasirašyti iki 2009 m. sausio 1 d. Supaprastintame atvirame konkurse dalyvauja net 21 įmonė.

7. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kutiškių gyv.

Projekto įgyvendinimas laikinai sustabdytas.

8. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Aukštelkuose, Kalnelio Gražionyse.

Projekto įgyvendinimas laikinai sustabdytas.

Sutarties pasirašymas Eibariškių, Maironio ir Marcinkevičiaus gatvių projektuose

Bendra informacija apie projektą

Nemuno vidurupio baseino I paketo projektas (2004/LT/16/C/PE/002) yra pirmasis vandentvarkos projektas iš penkių, kurie įgyvendinami Lietuvoje.  Vandentvarkos projektai vykdomi Nemuno žemupio, Nemuno aukštupio, Neries ir Ventos-Lielupės baseinuose. Nemuno vidurupio baseino I paketo projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2004 – 2009 m. Jis vykdomas Jurbarko, Kelmės, Kėdainių, Radviliškio, Raseinių, Šakių, Vilkaviškio rajonų savivaldybėse, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybėse, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės  savivaldybėse.  Projekto finansavimui skirta per 176, 8 mln. litų ES Sanglaudos fondo lėšų (80 proc. projekto vertės) ir per 44,2 mln. litų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (20 proc. projekto vertės).

Projekto tikslai:

  •  Įgyvendinti ES nuotekų ir geriamo vandens direktyvų reikalavimus;
  •  Išplėsti nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklus;
  • Sumažinti taršą, patenkančią į Nemuno vidurupio baseino hidrologinį upių tinklą su buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis iš šio baseino gyvenviečių, tuo pačiu mažinant taršą, tenkančią Nemunui ir Baltijos jūrai;
  • Sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje;
  • Padidinti centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę.