Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Radviliškio rajone (Radviliškio m. II išplėtimo etapas)

2015 m. sausio 20 d. pasirašyta darbų rangos sutartis Nr. 2015/01 “Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Radviliškio rajone (Radviliškio m. II išplėtimo etapas)

RAngos sutartį pasirašė UAB “Radviliškio vanduo” direktorius Juozas Jučas ir UAB “Šiaulių ryšių objektų statyba” direktorius Marius Šmočiukas. Rangos sutarties suma 256110,98 € (be PVM). Visus darbus planuojama atlikti iki 2015-07-01, bet ne vėliau nei iki 2015-09-01.