ĮGYVENDINTAS RADVILIŠKIO MIESTO VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

Be saugaus geriamojo vandens žmogus negali išgyventi. Jis yra gyvybiškai svarbus visuomenės sveikatai ir ekonomikos gerovei. Pasaulinė sveikatos organizacija daro išvadą, kad „prieigos prie saugaus geriamojo vandens ir sanitarinių sąlygų gerinimas gali būti naudingas ne tik sveikatai, nes taip užkertamas kelias per vandenį plintančioms ligoms“. Taip gali būti sutaupyta lėšų sveikatos priežiūros srityje, padidėti darbingų dienų metuose skaičius, pagerėti mokyklos lankomumas ir išsaugota gyvybė.

Radviliškio miesto vandens gerinio įrenginiai pradėti statyti 1990 m. pagal Vilniaus miesto statybos projektavimo instituto parengtą projektą. 1995 m. statybos darbai baigti ir pradėti eksploatuoti, t.y. įrengti 7.500 m3/d našumo geležies šalinimo įrenginiai (atviro tipo 4 sekcijų filtrai) su švaraus vandens rezervuarais iki 3.000 m3 talpos, antro kėlimo siurblinė, plovimo vandens skaidrintuvai, pastatytas vandens bokštas, kuris naudojamas filtrų praplovimui, chloratorinė, geležies nuosėdų aikštelė ir kiti įrenginiai su visomis reikalingomis grandimis, technologiniais vamzdynais ir tinklais. Tuo metu, technologinės sistemų įrengimui buvo naudojami  juodojo metalo plieniniai vamzdžiai bei ketinės sklendės, kurios per tiek metų susidėvėjo ir morališkai paseno.  Atsižvelgiant į vandens gerinimo įrenginių kritinę būklę, 2013 m. buvo nuspręsta kreiptis Europos Sąjungos paramos dėl Radviliškio miesto vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos.

Institucijos įvertinusios projekto paraišką, 2014 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Ministerija), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau  – Įgyvendinančioji institucija) ir UAB „Radviliškio vanduo“ (toliau – Projekto vykdytojas) pasirašė projekto „Radviliškio miesto vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija“ biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kurios pagrindu UAB „Radviliškio vanduo“ sėkmingai vykdė ir įgyvendino projektą „Radviliškio miesto vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija“ Nr. 05.3.2-APVA-V-013-01-0009 (toliau – Projektas).

2016 m. liepos mėn. projektui skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“. Bendra projekto vertė siekia apie 1,44 mln. Eur, iš jų – apie 1,36 mln. Eur sudaro ES struktūrinių fondų lėšos.

Prieš projekto įgyvendinimą, UAB „Radviliškio vanduo“ atliko Radviliškio miesto gyventojams tiekiamo vandens tyrimus, kurių metu buvo nustatyta, kad Radviliškio vandenvietės žaliame požeminiame vandenyje yra padidinta geležies koncentracija, epizodiškai amonio ir mangano koncentracijos viršija leistinas vertes. Siekiant išvengti nekokybiško vandens tiekimo gyventojams buvo nuspręsta kreiptis Europos Sąjungos paramos projekto įgyvendinimui.

 Primename, kad kokybiškas geriamasis vanduo yra saugus ir sveikas vartoti tik, kai jame nėra mikroorganizmų, parazitų ir medžiagų, savo skaičiais ar koncentracijomis galinčių kelti pavojų sveikatai ir kai vanduo atitinka higienos normoje nustatytus minimalius mikrobinius ir toksinius (cheminius) rodiklius; kai užtikrinama vandens išteklių ir tiekiamo geriamojo vandens apsauga nuo taršos, ir vykdoma vandens programinė priežiūra.

Radviliškio miesto vandenvietėje darbai prasidėjo 2014 m. gegužės mėn. Pirmiausia buvo parengtas techninis projektas, vėliau pradėti vykdyti rangos darbai. Projektavimo ir statybos darbus vykdė konkurso būdu nustatytas laimėtojas UAB „Eigesa“. Statybos darbai baigti 2015 m. rugsėjo mėn., t.y. per 16 darbų vykdymo mėnesių rekonstruoti Radviliškio miesto vandens gerinimo įrenginiai.

Radviliškio miesto rekonstruota vandenvietė aptarnauja apie 7.610 būstų, t.y. apie 15.981 gyventoją. Įgyvendinus projektą gyventojams tiekiamas higienos reikalavimus atitinkantis vanduo, kurio kokybe nuolat rūpinsis tiekėjas – UAB „Radviliškio vanduo“.