Radviliškio miesto vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija

Pasirašyta darbų rangos sutartis Nr. 2013/19 “Radviliškio miesto vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija”

Priemonė VP3-3.1-AM-01-V

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. D1-515 „Dėl priemonės VP3.3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ valstybės projektų sąrašo Nr. 05 patvirtinimo“ skirtas finansavimas uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio vanduo“ pateikto projekto „Radviliškio miesto vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija“ įgyvendinimui. Iš viso projekto finansavimo suma – 5 005 000,00 Lt. Projekto įgyvendinimo pradžia – 2013 m. rugsėjo mėn., projekto įgyvendinimo pabaiga – 2015 m. liepos mėn.

Atlikus viešųjų pirkimų procedūras, 2013 metų rugpjūčio 2 dieną uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio vanduo“ patalpose buvo pasirašyta darbų rangos sutartis Nr. 2013/19 „Radviliškio miesto vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija“. Rangos sutartį pasirašė UAB „Radviliškio vanduo“ direktorius Juozas Jučas ir UAB „Eigesa“ direktorius Eimantas Baravykas. Rangos sutarties suma – 4 890 000,00 be PVM. Ši sutartis įsigalios gavus pritarimą dėl projekto „Radviliškio miesto vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija“ finansavimo pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas iš ES 2007–2013 m. struktūrinės paramos lėšomis, kitą dieną nuo sprendimo dėl finansavimo priėmimo dienos.

Įsigaliojus rangos sutarčiai, pirmiausia bus atliekami projektavimo, vėliau – rangos darbai. Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruoti Radviliškio miesto vandens gerinimo įrenginiai, kurių projektinis našumas – 2 400 m3/d.

Visus darbus planuojama atlikti per 18 mėnesių, bet ne vėliau nei iki 2015 m. liepos 1 d.

DSCF2785
Rangos sutartį pasirašė (iš kairės) UAB „Radviliškio vanduo“ direktorius Juozas Jučas ir UAB „Eigesa“ direktorius Eimantas Baravykas

UAB „Radviliškio vanduo“ informacija