Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Radviliškio rajone

Projektas VP3-3.1-AM-01-V-02-101

„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Radviliškio rajone“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. D1-56 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ skirtas finansavimas uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio vanduo“ pateikto projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Radviliškio rajone (Karčemose, Linkaičiuose, Radviliškyje, Kutiškiuose, Šniūraičiuose, Šiaulėnuose, Šaukote, Alksniupiuose, Sidabrave, Raudondvaryje, Pakiršinyje, Gražioniuose, Aukštelkuose)“ įgyvendinimui. Iš viso projekto finansavimo suma – 26 248 786,15 Lt, iš jų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos – 23 485 756,03 Lt, bendrojo finansavimo lėšos – 2 763 030,12 Lt. Projekto įgyvendinimo pradžia – 2011m. rugpjūčio mėn., projekto įgyvendinimo pabaiga 2014 m. rugpjūčio mėn.

DSC07871

Atlikus viešųjų pirkimų procedūras, 2012 metų lapkričio 23 dieną uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio vanduo“ patalpose buvo pasirašyta darbų rangos sutartis Nr. 2012/11 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų nauja statyba Radviliškio mieste, Šniūraičių nuotekų valymo įrenginių statybos bei Šiaulėnų, Šaukoto, Alksniupių, Gražionių (Kalnelio Gražionių) nuotekų valymo įrenginių rekonstravimo darbai“. Rangos sutartį pasirašė UAB „Radviliškio vanduo“ direktorius Juozas Jučas ir UAB „KRS“ projektų direktorius Liutauras Ditkevičius. Remiantis šia sutartimi, projektą ketinama įgyvendinti per 24 mėnesių. Rangos sutarties suma – 5345388,00 be PVM ir 6467919.48  Lt su PVM.

DSC07874

Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje sprendžiamos aplinkosauginės problemos. Pastaruoju metu ypač daug dėmesio skiriam centralizuotam buitinių nuotekų surinkimui  bei valymui.

Įgyvendinant šį svarbų projektą, atlikus nuotekų valyklų numatytus statybos darbus, bus užtikrintas tinkamas namų ūkių nuotekų tvarkymas – visos nuotekos valymui nukreipiamos centralizuotai į nuotekų valyklas. Ženkliai sumažės aplinkinių vandens telkinių tarša, apsaugosime aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio.

Darbų rangos sutarties pasirašyme dalyvavo Radviliškio rajono savivaldybės meras Darius Brazys. Meras pasveikino sutartį pasirašiusias šalis ir palinkėjo darnaus savalaikio darbo įgyvendinant Radviliškio rajono savivaldybės gyventojams svarbų projektą.