Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Radviliškio rajone

 

Projektas VP3-3.1-AM-01-V-02-101

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Radviliškio rajone

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. D1-56 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ skirtas finansavimas uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio vanduo“ pateikto projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Radviliškio rajone (Karčemose, Linkaičiuose, Radviliškyje, Kutiškiuose, Šniūraičiuose, Šiaulėnuose, Šaukote, Alksniupiuose, Sidabrave, Raudondvaryje, Pakiršinyje, Gražioniuose, Aukštelkuose)“ įgyvendinimui. Iš viso projekto finansavimo suma – 26 248 786,15 Lt, iš jų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos – 23 485 756,03 Lt, bendrojo finansavimo lėšos – 2 763 030,12 Lt. Projekto įgyvendinimo pradžia – 2011m. rugpjūčio mėn., projekto įgyvendinimo pabaiga 2014 m. rugpjūčio mėn.

Pagrindinis šio projekto tikslas – užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą. Nutiesus projekte numatytus vandentiekio ir nuotekų tinklus Karčemose, Linkaičiuose, Radviliškyje, Kutiškiuose, Šniūraičiuose, Šiaulėnuose, Šaukote, Alksniupiuose, Sidabrave, Raudondvaryje, Pakiršinyje, Gražioniuose, Aukštelkuose pagerės Radviliškio rajono savivaldybės gyventojų gyvenimo kokybė, bus užkirstas kelias požeminių ir paviršinių vandenų taršai, apsaugota gamtinė aplinka bei vietos gyventojų sveikata. Šis projektas prisidės prie vieno svarbiausių struktūrinės paramos uždavinių – nuoseklaus socialinių ir ekonominių skirtumų tarp Europos Sąjungos šalių narių ar atskirų regionų mažinimo.

Atlikus viešųjų pirkimų procedūras, 2012 metų vasario 7 dieną uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio vanduo“ patalpose buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. 2012/03 „Dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Radviliškio rajone (Karčemose, Linkaičiuose, Radviliškyje, Kutiškiuose, Šniūraičiuose, Šiaulėnuose, Šaukote, Alksniupiuose, Sidabrave, Raudondvaryje, Pakiršinyje, Gražioniuose, Aukštelkuose)“ įgyvendinimo“. Rangos sutartį pasirašė UAB „Radviliškio vanduo“ direktorius Juozas Jučas ir UAB „Laugina“ direktorius Eduardas Laucius. Remiantis šia sutartimi, projektą ketinama įgyvendinti per 18 mėnesių. Rangos sutarties suma – 18 366681,79 be PVM ir 22 223 684,79 Lt su PVM

Rangos sutarties pasirašyme dalyvavęs Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas, pavaduojantis Savivaldybės merą, Kazimieras Augulis pakvietė projekto įgyvendintojus dalyvauti Radviliškio rajono savivaldybės 2011 metų veiklos ataskaitos pristatymuose seniūnijose ir kuo išsamiau pristatyti planuojamas įgyvendinti veiklas Radviliškio rajono savivaldybės gyventojams.
Laugina1

Planuojamus įgyvendinti darbus pasitarimo metu aptarė (iš kairės) UAB „Radviliškio vanduo“ direktorius Juozas Jučas, UAB „Laugina“ direktorius Eduardas Laucius, Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas, pavaduojantis Savivaldybės merą, Kazimieras Augulis ir UAB „Radviliškio vanduo“ vyriausiasis inžinierius Bronislovas Kęstutis Pranckevičius

                                                                       Laugina2

Rangos sutartį pasirašė (iš kairės) UAB „Radviliškio vanduo“ direktorius Juozas Jučas ir UAB „Laugina“ direktorius Eduardas Laucius

UAB „Radviliškio vanduo“  informacija