Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Radviliškio rajone

 

Baigti tinklų tiesimo darbai, vykdant projektą

„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Radviliškio rajone“

                        Europos Sąjungos Sanglaudos fondo investicijos pastaraisiais metais buvo dosnios Baisogalos miesteliui ir Radviliškio miesto Gražinos gatvės bei Miško gatvės rajonams. Minėtose vietovėse įgyvendinamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Radviliškio rajone“.

Šių metų balandžio mėn. baigti tiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai, vykdant Rangos sutartį „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimo ir plėtros Radviliškio miesto Miško gatvės rajone“. Įvykdžius darbus pagal minėtą sutartį nutiesta 3605 m nuotekų tinklų ir 2938 m vandentiekio tinklų M.Mažvydo, Trumposios, Ligoninės, Žalgirio, Žemaitės ir Miško gatvėse. Nutiesus minėtus tinklus galimybę prisijungti prie jų turi – 396 vandens ir 452 nuotekų surinkimo tinklų vartotojai.

2010 m. buvo užbaigtos kitos projektą įgyvendinančios rangos sutartys. Vykdant Rangos sutartį „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimo ir plėtros Radviliškio miesto Gražinos gatvės rajone“ nutiesta 1939 m vandentiekio tinklų ir 647 m nuotekų tinklų Gražinos, Jaramino, Maironio, Sakalausko, Kapų gatvėse. Sudaryta galimybė prisijungti prie nutiestų tinklų – 350 vandens ir 215 nuotekų surinkimo tinklų vartotojams. Vykdant Rangos sutartį „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimo ir plėtros Baisogalos miestelyje“ nutiesta 2621 m nuotekų tinklų ir 1404 m vandentiekio tinklų J. Biliūno, Maironio ir Mokyklos gatvėse. Galimybę prisijungti prie jų turi – 210 vandens ir 325 nuotekų surinkimo tinklų vartotojai.

Dabartiniu metu vykdomas defektų šalinimo laikotarpis, kurio metu yra stebima atliktų darbų kokybė ir atliekami išaiškėjusių defektų taisymai.

UAB „Radviliškio vanduo“ siekia kuo didesnio gyventojų prisijungimo prie naujai nutiestų tinklų. Visiems prisijungti ketinantiems gyventojams, šiuo metu yra tinkamas laikas vykdyti prisijungimo darbus, nes įmonė metus laiko nuo projekto įgyvendinimo datos, taiko supaprastintą naujų abonentų prisijungimo tvarką. Gyventojai norintys prisijungti prie naujai nutiestų tinklų privalo kreiptis į UAB „Radviliškio vanduo“, dėl prisijungimo techninių sąlygų gavimo.

Išsamesnė informacija dėl prisijungimo prie projekto metu nutiestų tinklų teikiama darbo dienomis nuo 9:00 iki 12:00 val., adresu: Gedimino g. 50, 203 kab., kontaktinis Tel. (8 422) 52229, mob. 868745261, kontaktinis asmuo: vyriausias inžinierius Bronislovas Kęstutis Pranckevičius.

Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymas“ priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Pagal 2009 m. gruodžio 11 d. su Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pasirašytą projekto  finansavimo ir administravimo sutartį ir jos 2011 m. vasario 17 d. pakeitimą Projekto vykdytojui UAB „Radviliškio vanduo“ projektui įgyvendinti skirta iki 2 972 803,57 Lt, iš kurių iki 2 659 876,88 Lt sudaro ES Sanglaudos fondo lėšos, 312 926,69 Lt – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu Radviliškio rajono savivaldybės administracija, kuri prie                      Projekto įgyvendinimo prisideda iki 330 145,43 Lt.

Projekto finansavimo pabaiga – 2012 m. gegužės 1 d.

Įgyvendinant Projektą Baisiogalos miestelyje ir Radviliškio mieste nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai prisidės prie Radviliškio rajono gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, užkirs kelią požeminių ir paviršinių vandenų taršai, sukurs prielaidas gamtinės aplinkos bei vietos gyventojų sveikatos apsaugai. Šis Projektas prisidės prie vieno iš svarbiausių struktūrinės paramos uždavinių – nuoseklaus socialinių ir ekonominių skirtumų tarp ES šalių narių ar atskirų regionų mažinimo.

ES parama – investicija į jūsų ateitį!

Parengė: UAB „Radviliškio vanduo“ Administracija, Gedimino g. 50, LT-82168 Radviliškis,

Tel. (8 422) 53377, faks. (8 422) 54499, el. p. radvanduo@takas.lt