GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOS, EUR

 

               UAB „Radviliškio vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos, nustatytos Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. T-853 ir suderintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. O-706 eurais:

 

 

Kaina be PVM EUR

Kaina su 21% PVM EUR

Kaina su 21% PVM LT
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams (gyventojams),kuriems vanduo apskaitomas bute:

2,19

2,65

9,15
1.1.geriamojo vandens tiekimo EUR/m³

0,86

1,04

3,59
1.2. nuotekų tvarkymo, EUR/m³

1,33

1,61

5,56
1.2.1. nuotekų surinkimo, EUR/m³

0,53

0,64

2,21
1.2.2. nuotekų valymo, EUR/m³

0,73

0,88

3,04
1.2.3. dumblo tvarkymo, EUR/m³

0,07

0,09

0,31
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams (gyventojams),kuriems vanduo apskaitomas individualiame name:

1,99

2,41

8,32
2.1.geriamojo vandens tiekimo EUR/m³

0,78

0,94

3,25
2.2. nuotekų tvarkymo, EUR/m³

1,21

1,47

5,07
2.2.1. nuotekų surinkimo, EUR/m³

0,48

0,58

2,00
2.2.2. nuotekų valymo, EUR/m³

0,66

0,80

2,76
2.2.3. dumblo tvarkymo, EUR/m³

0,07

0,09

0,31
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams (įmonėms):

2,08

2,52

8,70
3.1. geriamojo vandens tiekimo, EUR/m³

0,87

1,05

3,63
3.2. nuotekų tvarkymo, EUR/m³

1,21

1,47

5,07
3.2.1. nuotekų surinkimo, EUR/m³

0,48

0,58

2,00
3.2.2. nuotekų valymo, EUR/m³

0,66

0,80

2,76
3.2.3. dumblo tvarkymo, EUR/m³

0,07

0,09

0,31
4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams (įmonėms), perkantiems vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade:

1,99

2,41

8,32
4.1. geriamojo vandens tiekimo, EUR/m³

0,78

0,94

3,25
4.2. nuotekų tvarkymo, EUR/m³

1,21

1,47

5,07
4.2.1. nuotekų surinkimo, EUR/m³

0,48

0,58

2,00
4.2.2. nuotekų valymo, EUR/m³

0,66

0,80

2,76
4.2.3. dumblo tvarkymo, EUR/m³

0,07

0,09

0,31
5. Pardavimo kaina:

 

 

 
5.1.vartotojams (gyventojams), kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, EUR butui per mėn.

 

 

 
5.1.1. kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui

1,02

1,23

4,25
5.1.2. kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo

0,61

0,74

2,56
5.2. vartotojams (gyventojams), kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade, EUR namui per mėn.

3,25

3,93

13,57
5.3. vartotojams (gyventojams), kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade, EUR apskaitos prietaisui per mėn.

 

 

 
5.3.1. kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui

0,78

0,94

3,25
5.3.2. kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo

0,49

0,59

2,04
5.4. vidutinė pardavimo kaina abonentams (įmonėms), EUR apskaitos prietaisui per mėn.:

1,67

2,02

6,97

kai apskaitos prietaiso diametras Ø15 mm

1,36

1,65

5,70

kai apskaitos prietaiso diametras Ø20 mm

1,80

2,18

7,53

kai apskaitos prietaiso diametras Ø25 mm

2,26

2,73

9,43

kai apskaitos prietaiso diametras Ø32 mm

2,87

3,47

11,98

kai apskaitos prietaiso diametras Ø40 mm

3,59

4,34

14,99

 kai apskaitos prietaiso diametras didesnis negu Ø40 mm

4,49

5,43

18,75
6. Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina, EUR/m³:

 

 

 

1 kub.m nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis ir  tvarkymas vartotojams (gyventojams) ir abonentams (įmonėms)  EUR/m³:

5,00

6,05

20,89

       surinkimas, EUR/m³

4,27

5,17

17,85

      nuotekų valymas, EUR/m³

0,66

0,80

2,76

     dumblo tvarkymas, EUR/m³

0,07

0,08

0,28

7. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą, EUR/m³

0,043

0,05

0,18

8. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą, EUR/m³

0,017

0,02

0,07

9. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos  azoto koncentracijos padidėjimą, EUR/m³

0,014

0,02

0,06

10 .Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos  fosforo koncentracijos padidėjimą, EUR/m³

0,014

0,02

0,06