Nuotekų tvarkymas

Radviliškio nuotekų valymo įrenginiai

1.Pirminis valymas
Nuotekos į Radviliškio NVĮ patenka iš vidinės nuotekų siurblinės, kurioje sumontuoti trys siurbliai. Nuotekos pumpuojamos į pirminį valymą mechaninės įrangos pastate.
Nuotekų debitas yra matuojamas magnetiniu debitomačiu. Po debitomačio nuotekos patenka į įtekėjimo kanalą prieš grotas. Po įtekėjimo kanalo nuotekos yra nukreipiamos tekėti per smulkias grotas. Jeigu smulkios grotos sustoja, nuotekos apėjimo būdu per persipylimo briaunas patenka į kanalą virš grotų. Nuotekų srautas yra valdomas sklendėmis.
Septinių nuotekų priimtuvas – tai rezervuaras prie įtekėjimo dalies į siurblinę, kuriame sumontuotos rankinės stambios grotos, o sulaikyti nešmenys pašalinami į konteinerį. Toliau nuotekos yra pumpuojamos į įtekėjimo kanalą, prieš smulkias grotas.
Nuo grotų nuotekos patenka  savitakos būdu į dvi aeruojamas smėliagaudes, kuriose yra atskiros zonos, tokios kaip rami zona riebalų ir tepalų šalinimui. Čia matuojama pH ir temperatūra, o automatinis bandinių paėmiklis ima nuotekų bandinius po grotų.
Paduodamas oras pašalina smėlį iš smėliagaudžių ir pumpuoja jį į smėlio plovimo  agregatą mechaninės įrangos pastate. Nusausintas smėlis ir žvyras kaupiamas smėlio konteineryje. Praplovimo vanduo iš smėlio plautuvo patenka į įtekėjimo kanalą.
Riebalai ir tepalai išplūsta į paviršių ramiojoje zonoje ir yra nugraibomi įrankiais į baką.
Smėliagaudės aeruojamos, naudojant perforuotus vamzdžius, o orą paduoda dvi orapūtės, viena darbinė, kita rezervinė.
Po smėliagaudžių nuotekos savitaka vienodomis dalimis teka persiliejimo ir paskirstymo kanalu į biologinę valymo grandį.
Yra galimybė dalį perteklinio debito išleisti per paskirstymo briaunas į kanalą ir į išleistuvą po sėsdintuvų.
2.Biologinis valymas:  Denitrifikacija; Aeracija/Nitrifikacija; Dumblo hidrolizė; Sėsdinimas ir grįžtamasis aktyvusis dumblas; Perteklinis dumblas; Išvalytų nuotekų ištekėjimas
3. Dumblo apdorojimas
4. Matavimai linijose