Motorinis siurblys

Laimėtojas:   UAB „Vandens siurbliai“

Sutarties pasirašymo data:  2014-04-18

Sutarties  kaina: 4770.00  Lt