Korupcijos prevencija

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, papirkimas prekyba poveikiu, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

 

Informacija pageidaujantiems pranešti apie korupcinius pažeidimus


Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas galima informuoti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą:

• Elektroniniu paštu: pranesk@stt.lt

• Faksu: (8 706) 63 307;

• Karštuoju telefonu: (8 5) 266 3333;

• Palikti pranešimą STT svetainėje www.stt.lt

 

Apie korupciją, drausmės pažeidimus: pranesk@radvanduo.lt

Įsakymas atsakingo asmens už korupcijos prevencijos įgyvendinimo funkcijų skyrimo

Įsakymas del korupcijos prevencijos 2018-2019 metų priemonių plano patvirtinimas

Korupcijos prevencijos 2018 m. IV ketvirčio 2019 metų programos įgyvendinimo priemonių planas

Įsakymas dėl korupcijos prevencijų priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimas

Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Įsakymas dėl personalo antikorupcinio švietimo nuostatų patvirtinimo

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės

Korupcijos prevencijos ataskaita