Frontalinis krautuvas

Laimėtojas:   UAB „Horo mechanika“

Sutarties pasirašymo data:  2014-04-04

Sutarties  kaina: 18150  Lt