Category Archives: Naujienos

Radviliškio rajono gyventojai, dėmesio

DĖL PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ PAJUNGIMŲ PRIE BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ SISTEMOS

Pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus ir teisės aktus, turi būti naudojama atskirtoji paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo sistema, t. y. paviršinės (lietaus) ir buitinės nuotekos turi būti tvarkomos atskirai. Vykdant šių inžinerinių tinklų eksploataciją ir priežiūrą, randama daug atvejų, kai paviršiniai (lietaus) ir drenažiniai tinklai yra neteisėtai prijungti prie buitinių nuotekų tinklų. Paviršinių ir buitinių nuotekų kiekiai bei taršos skiriasi savo pobūdžiu, todėl jų valymams naudojami skirtingi valymo būdai bei technologijos. Lietaus vanduo, patekęs į buitinių nuotekų tinklus, keletą kartų padidina bendrą vandens kiekį, patenkantį į miesto nuotekų valyklą. Dėl to sutrinka nuotekų biologinio valymo procesas, nes nuotekų valyklos mikroorganizmai nespėja prisitaikyti prie greitai besikeičiančių teršalų koncentracijų. UAB „Radviliškio vanduo“ nuotekų tinklų tarnyba nuolat tikrina buitinių nuotekų tinklų sistemą ir, nustačiusi neaiškius pajungimų atvejus, užaklina vamzdžius. Tarnyba, nustačiusi savavališko paviršinio (lietaus) tinklų pajungimo faktą, surašo savavališko pajungimo aktą ir jį pateikia savivaldybės administracijos įgaliotam pareigūnui, kuris surašo administracinių teisės pažeidimų protokolą. Išnagrinėjus administracinę bylą, priimamas sprendimas dėl administracinės nuobaudos skyrimo. Be nuobaudos, pažeidėjas privalo sumokėti ir vandens tiekėjo patirtus nuostolius valant paviršinius vandenis, kurių dydis apskaičiuojamas vadovaujantis LR aplinkos ministro patvirtintomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėmis (2015-10-15 Nr. D1-744).

Įspėjame savavališkai paviršinių (lietaus) nuotekų tinklus prie buitinių nuotekų tinklų prijungusius asmenis apie galimus patikrinimus bei laukiančias pasekmes (baudas) ir prašome kuo greičiau paviršinius (lietaus) tinklus atjungti nuo buitinių nuotekų tinklų sistemos.

 

UAB „Radviliškio vanduo“ administracija

Gerb., Klientai,

Informuojame, kad nuo 2017.02.01 d. MAXIMA parduotuvėse keičiamas įmokos priėmimo / administracinio mokesčio dydžio tarifas į 0,21 Eur.

GERBIAMI GERIAMOJO VANDENS VARTOTOTOJAI

Informuojame, kad š. m. gruodžio 28 d. nuo 8:30 val. iki 16.00 val.  dėl vandentiekio tinklų remonto darbų, bus nutrauktas vandens tiekimas šioms gatvėms: Kovo 11-osios, Alytaus, Nepriklausomybės, Sodų, Naujakurių, Obelėlės, Giraitės, SB „Dobilas“, SB „Obelėlė“. Prašome pasipildyti vandens atsargas. Atsiprašome už suteiktus nepatogumus.

UAB „Radviliškio vanduo“ administracija

GERBIAMI GERIAMOJO VANDENS VARTOTOTOJAI

Ryšium su paskelbta Radviliškio m. ekstremalia situacija (vyksta didelio gaisro Žironų g. Nr. 12 gesinimo darbai), galimi geriamojo vandens tiekimo sutrikimai Linkaičių gyv., Karčemų gyv., taip pat ir Radviliškio m. gyventojams gyvenantiems daugiabučių namų viršutiniuose aukštuose (gali sumažėti tiekiamo vandens slėgis).

Dėkojame už supratimą.

UAB "Radviliškio vanduo" administracija

 

VANDENS VARTOTOJŲ ŽINIAI

Informuojame, kad š.m. rugpjūčio mėn. 4 d. nuo 9:00 val. iki 16:00 val. Dariaus ir Girėno g. dėl vandentiekio tinklų remonto darbų, bus nutrauktas vandens tiekimas Dariaus ir Girėno g. namams Nr. 44;56; 58; 58B; 60. Prašome prisipildyti vandens atsargas. Atsiprašome už suteiktus nepatogumus.

 

UAB "Radviliškio vanduo" administracija

Radviliškio miesto gyventojai, dėmesio

Informuojame, kad š. m. balandžio 13 d. nuo 9:00 val. iki 16.00 val. Gedimino gatvėje dėl vandentiekio tinklų remonto darbų, bus nutrauktas vandens tiekimas Gedimino g. namui Nr. 26, įmonėms UAB „Kegsvytis“, „Maxima“, „Vaikų sala“, „Mezgimo raštai“, „Danijus“, Radvilų g. Nr. 2 (halės) ir aplinkiniuose namuose gali pablogėti geriamojo vandens kokybė. Prašome pasipildyti vandens atsargas. Atsiprašome už suteiktus nepatogumus.

 

UAB „Radviliškio vanduo“ administracija

Šaukoto, Daugėlaičių gyvenviečių gyventojai, dėmesio

Informuojame, kad š. m. kovo 14-15 d. dėl vandentiekio tinklų remonto darbų, bus nutrauktas vandens tiekimas Šaukoto ir Daugėlaičių gyvenvietėse. Prašome pasipildyti vandens atsargas. Atsiprašome už suteiktus nepatogumus.

Radviliškio miesto gyventojai, dėmesio

Informuojame, kad š. m. kovo 3 d. Klevų gatvėje dėl vandentiekio tinklų remonto darbų, bus nutrauktas vandens tiekimas Klevų g. namams. Prašome pasipildyti vandens atsargas. Atsiprašome už suteiktus nepatogumus.

 

UAB „Radviliškio vanduo“ administracija

INFORMACIJA APIE PATIEKTO GERIAMOJO VANDENS KIEKIO IR PRIIMTŲ TVARKYTI NUOTEKŲ KIEKIO NUSTATYMĄ

 

Vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 10 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4 punktu, UAB „Radviliškio vanduo“ apskaičiavo ir 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-3 patvirtino vidutinį Radviliškio rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekį – 1,34 kub. m gyventojui per mėnesį. Patvirtintas kiekis įsigalioja nuo 2016 m. vasario 1 d.

                      Vadovaujantis 2014 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-794 pakeitimo įstatymo Nr. XII-939 35 str., vartotojai už patiektą vandenį ir priimtą tvarkyti nuotekų kiekį atsiskaito pagal įrengtų geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis

Vidutinio suvartojamo geriamojo vandens kiekio taikymo atvejai:

1. Jei dėl techninių priežasčių nėra galimybės įrengti šalto vandens apskaitos prietaiso. Tokiu atveju vartotojas už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugą atsiskaito pagal nustatytą vidutinį suvartotą geriamojo vandens kiekį, t. y. 1,34 kub. m gyventojui per mėnesį.

2. Jei vartotojas atsisako įleisti UAB „Radviliškio vanduo“ įgaliotą atstovą atlikti geriamojo vandens apskaitos prietaiso apžiūrą (t. y. įrengti ar pakeisti vandens skaitiklį, atlikti jo metrologinę patikrą, patikrinti vandens apskaitos prietaiso techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, patikrinti vandentiekio įvado ir/ar nuotekų išvado techninę būklę, LR teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti geriamojo vandens tiekimą įsiskolinusiam vartotojui). Tokiu atveju vartotojui nuo atsisakymo įleisti dienos (atsisakymo įleisti diena laikoma diena, kurią vartotojas informavo, kad atsisako įleisti bendrovės įgaliotą atstovą atlikti tam tikrus aukščiau išvardintus veiksmus arba pirma kalendorinė diena, pasibaigus registruotame laiške nurodytam terminui) suvartoto geriamojo vandens ir/ar nuotekų kiekis skaičiuojamas taip: vidutinis suvartoto geriamojo vandens kiekis (1,34 kub. m gyventojui per mėnesį) padauginamas iš koeficiento 2. Tokiu būdu suvartoto geriamojo vandens ir/ar nuotekų kiekis skaičiuojamas tol, kol bus atlikti tam tikri aukščiau išvardinti veiksmai.

UAB „Radviliškio vanduo“ turi teisę gyventojų skaičių nustatyti pagal Gyventojų registro tarnybos pateiktą informaciją ar duomenimis, gautais iš savivaldybių ar seniūnijų (2014 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-794 pakeitimo įstatymo Nr. XII-939 22 str. 6 dalis).

Radviliškio miesto gyventojai, dėmesio

Informuojame, kad š. m. vasario 26 d. nuo 13 val.  Brazausko gatvėje dėl vandentiekio tinklų remonto darbų, bus nutrauktas vandens tiekimas Dariaus ir Girėno g. namui Nr. 48A, Kaštonų g. namams Nr. 6A, 6B, 8. Atsiprašome už suteiktus nepatogumus.

 

UAB „Radviliškio vanduo“ administracija

Šeduvos, Pavartyčių, Raudondvario gyventojai, dėmesio

Informuojame, kad š. m. sausio 28 d. vanduo netiekiamas Šeduvos mieste, Pavartyčių ir Raudondvario gyvenvietėse dėl AB „ESO“ remonto darbų. Planuojamas vandens tiekimo atstatymas apie 13:30 val.

Aukštelkų gyventojai, dėmesio

 

Š. m. gruodžio 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23 dienomis bus plaunami vandentiekio tinklai. Atsiprašome už galimus nepatogumus.

 

UAB „Radviliškio vanduo“ administracija

UAB „Radviliškio vanduo" į Radviliškio miesto vandenvietę sukvietė Radviliškio rajono savivaldybės vadovus, Savivaldybės administracijos darbuotojus, LR aplinkos ministerijos atstovus, centralizuoto vandens tiekimo įmonių atstovus iš kitų rajonų. Čia vyko  atnaujintų Radviliškio miesto vandens kokybės gerinimo įrenginių atidarymo šventė. Susirinkusieji apžiūrėjo naują vandens gerinimo įrangą ir džiaugėsi, kad radviliškiečių namus pasiekia puikios kokybės geriamasis vanduo.

Vandens gerinimo įrenginių atidarymo šventėje dalyvavo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros  vandentvarkos projektų skyriaus vedėjo pavaduotoja Roma Būtėnienė ir vyriausioji specialistė (projektų vadovė) Birutė Verbickienė, Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kazimieras Augulis, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Justė Venckutė, Savivaldybės administracijos darbuotojai, generalinis rangovas UAB „Eigesa“ direktorius Eimantas Baravykas, kuris įteikė simbolinį raktelį UAB „Radviliškio vanduo“ direktoriui Juozui Jučui. Į renginį atvyko UAB „Radviliškio šiluma“ direktoriaus pavaduotojas Vitolis Januševičius bei kolegos iš kitų rajonų.

Radviliškio vandenvietėje esantys įrenginiai buvo pradėti eksploatuoti 1995 metais, tuo metu technologiniams įrenginiams buvo naudojami juodojo metalo vamzdžiai ir ketaus sklendės, kurios per 20 metų susidėvėjo, surūdijo. Radviliškiečiai puikiai atsimena laikus, kai iš vandentiekio čiaupų namus pasiekdavo rudas, geležingas, nemalonų kvapą turintis vanduo, kuris gadindavo kriaukles, vonias, santechniką. Prieš 20 metų įrengti nugeležinimo įrenginiai situaciją pakeitė, vandens kokybė pagerėjo, tačiau jų būklė per 20 eksploatacijos metų pakito: jie morališkai paseno, nusidėvėjo. Prie centralizuotos vandens tiekimo sistemos prijungus Karčemų, Linkaičių, Kutiškių gyvenvietes, prireikė ir didesnio vandens kokybės gerinimo įrenginių našumo.

2015 m. spalio 16 d. įgyvendintas projektas „Radviliškio miesto vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija“. Įgyvendinto projekto metu įrengti nauji uždaro tipo vandens filtrai, pakeisti vamzdynai, automatizuotas valdymo procesas, atnaujintas vandens gerinimo įrenginių pastatas, įrengtos teritorijos stebėjimo kameras, sutvarkyta aplinka. Nuo šiol Radviliškio miesto ir rajono (Kutiškių, Karčemų, Linkaičių)  gyventojus pasieks ne tik nugeležintas, bet ir nuo amonio bei mangano junginių išvalytas vanduo. Rekonstruotų įrenginių projektinis našumas – 7200 kub. m per parą arba 300 kub. m per valandą.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2013 m. rugsėjo mėn., projekto įgyvendinimo pabaiga – 2015 m. spalio 1 d.  Projekto vertė – 1 442886,93 eurų, iš jų 5 proc. – Radviliškio savivaldybės dalis.

Projektas  finansuotas pagal priemonę VP3-3.1-AM-01-V.

Aukšta geriamojo vandens kokybė – nuolat dėmesio centre. Ji įvertinama pagal nuolat atliekamų vandens kokybės tikrinimų rezultatus. Radviliškio mieste geriamojo vandens kokybė atitinka normas, kaimiškose vietovėse, kuriose nėra vandens kokybės gerinimo įrenginių, kai kurie rodikliai (geležies, mangano, amonio it kt.) viršija leistiną normą, tačiau tiesioginio poveikio sveikatai tai neturi.

Šiuo metu mažesnėse rajono gyvenvietėse jau veikia nugeležinimo įrenginiai, jiems lėšų skirta ir iš rajono biudžeto, ir iš ES struktūrinių fondų. Kokybišką vandenį geria Šniūraičių, Aukštelkų, Kalnelio Gražionių, Polekėlės, Šaukoto, Šiaulėnų, Daugėlaičių, Acokavų, Pakalniškių, Sidabravo, Pociūnų, Vėriškių, Papušinio gyventojai. 2013 metais UAB „Radviliškio vanduo“ įmonės lėšomis rekonstravo Šeduvos vandens gerinimo įrenginius.

UAB „Radviliškio vanduo“ ir Radviliškio rajono savivaldybės informacija

VANDENS VARTOTOJŲ ŽINIAI

Informuojame, kad š. m. rugsėjo 1 d. buvo baigtas projektas „Radviliškio miesto teritorijoje tarp Puškino ir Gražinos gatvių nuotekų ir vandentiekio tinklų išplėtimas“ ir pripažintas tinkamu naudoti, todėl nuo š. m. spalio 15 d., bus nutrauktas vandens tiekimas Valančiaus g. kolonėlėje. Dėl prisijungimo prie centralizuotų tinklų prašome kreiptis į UAB „Radviliškio vanduo“.

UAB „Radviliškio vanduo“ administracija