Aukcionas

 

Turto paskirtis: įstaiga-patalpa, esanti Kėdainių g. 102, Šeduva,

Vertinamo Turto vertė 3232,26  Eur (trys tūkstančiai du šimtai trisdešimt du Eur 26 ct).

Turtą apžiūrėti galima nuo 2019-09-25  iki 2019-09-27 , 10-12 val. iš anksto suderinus tel. 8-618-34381

Pasiūlymų teikimo tvarka:

1. Kiekvienas ketinantis dalyvauti Aukcione asmuo, privalo pateikti UAB “Radviliškio vanduo” šiuos dokumentus bei informaciją Aukciono taisyklėse nustatytu būdu ir terminais:

  1. 1. Įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento) patvirtintą kopiją arba ne senesnį kaip 30 (Trisdešimties) kalendorinių dienų Juridinio asmenų registro išrašą (taikoma tik juridiniams asmenis).

1.2. Asmens tapatybės kortelės arba paso kopiją (taikoma fiziniams asmenims).

1.3. Kompetentingo juridinio asmens valdymo organo sprendimą dėl dalyvavimo Aukcione ir Turto įsigijimo (jei tai nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose).

1.4. Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentą.

1.5. Banko išrašą apie sumokėtą garantinį įnašą.

1.6. Sąskaitos, į kurią grąžinamas garantinis įnašas numerį.

1.7. Aukciono dalyvio kontaktai: kontaktinio asmens telefono numeris, el. paštas.

Garantinis įnašas – 323,27  Eur (trys šimtai dvidešimt trys Eur. 27 ct).

Kontaktiniai asmenys: aukciono klausimais tel.: 8-687-45263, turto apžiūros klausimais tel. 8-618-34381

Aukcionas vyks 2019 m. spalio 1 d. 10 val. 00 min. adresu: UAB „Radviliškio vanduo“ Gedimino g.50, Radviliškis.