Magistralinio vandentiekio vamzdžio D400 renovacija Šiaulių g. 

LAIMĖTOJAS: UAB „Požeminės linijos“

Sutarties pasirašymo data:  2016-01

Sutarties  kaina: 95 € be PVM už 1 metrą