Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Radviliškio rajone (Radviliškio miesto teritorijos tarp Puškino ir Gražinos gatvių vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas. II etapas)“ administravimo, techninės priežiūros ir viešinimo paslaugų pirkimas

Laimėtojas: JVG UAB „Jostra“/UAB „Sweco Lietuva“ 

Sutarties pasirašymo data:  2014-12

Sutarties  kaina: 38513,38 €